Ing. Rudolf Dufek

člen SPKS Praha, správce knihovního fondu


Narozen 11. října 1927 v Praze. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství v Praze, zaměstnán byl ve Výzkumném ústavu kovů jako chemik - analytik v oboru analýzy barevných kovů a speciálně vysoce čistých kovů pro polovodičovou techniku.

Kaktusy začal pěstovat v roce 1964, zprvu se věnoval hlavně mamiláriím a v roce 1969 založil při pražském KKP sekci Mammillaria pro zájemce o tento rod. Sekci vedl do roku 1977, kdy došlo k jejímu sloučení se sekcí mexikofilů pod jménem Aztekia.

 

Kaktusy pěstuje v létě jenom v malém skleníku na balkóně, v zimě na okenních policích na ploše asi 1 m2, dříve skoro jen mamilárie, nyní ponejvíce Parodie, Weingartie a Rebutie. Věnuje se i tzv. ostatním sukulentům, zejména rodu Haworthia.

Od roku 1974 byl členem výboru KK Praha, kde zastával funkci hospodáře (1984 až 1987), poté v SPKS Praha správcem knihovního fondu (od roku 1990 dodnes). Na téma mamilárie publikuje a autorsky i lektorsky spolupracuje s redakcí Atlasu kaktusů.


Kontakt:
Ing. Rudolf Dufek
Jeremenkova 62
147 00 Praha
Tel.: 02 - 444 657 31