Atlas stojí za to

Atlas kaktusů

Tento pravdivý slogan používal Pavel Pavlíček (ano, ten co Atlas vydával prvních 27 let) a býval často uveden na závěr sloupečku pokynů pro předplatitele příštího ročníku Atlasu kaktusů. Následujících pár řádků má za úkol především připomenout, že od loňského podzimu je i Atlas jubilantem. Oslavil totiž 30. narozeniny, což se u podobného periodického tisku nedá jen tak přehlédnout.

Atlas kaktusů je dílo, které nám s přibývajícími léty bude celý kaktusářský svět víc a víc závidět. Štouralové mohou podotknout, že to absolutně originální nápad není. Německý časopis KuaS vydává už řadu let něco podobného, ale je to mix položek, kde hodně listů představuje i nekaktusové sukulenty. KuaS vychází jako měsíčník, takže za rok vychází jako vnitřní příloha maximálně 24 položek.

Atlas je v tomto ohledu skutečný kabrňák. Ve 30 dílech dosud vyšlo 1392 listů se stejným počtem taxonů z téměř 120 rodů kaktusů, na přípravě 31. ročníku se už více jak rok usilovně pracuje. Ohromující čísla jsou i v další části Indexu, který jako celek zpracoval Lubomír Berka, současný koordinátor redakčního kruhu. Př. S. Stuchlík při této příležitosti spočítal, že do Atlasu kaktusů dosud přispělo 49 autorů textů a 92 autorů fotografií.

A nyní pozor! Nikdy nikde nepadlo ani slůvko o tom, že právě vy nemůžete počty autorů rozšířit. Naopak, stačí se podívat na poslední stranu obalu XXX. ročníku, kde jsou i stručná pravidla pro pořízení obrázků a psaní textů.

Deset let je i v poznávání rostlin hodně dlouhá doba. Vše se vyvíjí, poznatků o rostlinách přibývá, a tak je někdy nutné opravit dosud publikovaná základní fakta. Redakční kruh si z těchto důvodů dal před zahájením další desetiletky za úkol, že bude nad rámec nových listů vydávat i několik aktualizovaných položek z „dávnověku Atlasu.“ Ano, změna je život, jen to neustálé přejmenovávání čeledí, rodů a druhů by se nemuselo dít jak na běžícím pásu. Jinak hrozí doba, kdy ani latinsky se mezi sebou nedomluví tzv. obyčejní pěstitelé, kteří v mnoha konkrétních příkladech už zachraňují rostliny na pokraji vyhynutí v původní domovině.

Je potěšitelné, že předplatitelů Atlasu kaktusů neubývá. A proč by tomu mělo být jinak, vždyť náš Atlas (kaktusů) stojí za to!

Pozn red.: Starší vydání této legendární publikace jsou na skladu naší zásilkové prodejny. Nabízíme i kolekci téměř všech dosud vyšlých dílů, za velmi výhodnou cenu! Viz http://www.cact.cz/literatura-a78. Také tento, slavnostně vycházející jubilejní díl, který opustí tiskárnu v průběhu listopadu 2016, si můžete objednat u firmy Chrudimský kaktusář.

Text
Mgr. Jan Gratias
Roudnice nad Labem
e-mail: gratias@iol.cz

 

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630