Mexikem nejen za rodem Thelocactus
Jarní cesta 2015 - Díl 2.

 

Den čtvrtý, 14.2. 2015
Okolí Estación Fuertes


Autor:
Honza Provaz

Ráno v Rio Grande nám náladu pokazil defekt pneumatiky. Pneumatiku jsme opravili u Gumera v Nieves a s lepší náladou vyrážíme na trasu.

El gumador

Nedaleko od Niéves směrem na Estancion Camacho vybíháme na nízký hřbet u silnice. Na lokalitě nacházíme velké množství Thelocactus hexaedrophorus v. lloydii a to pěkné kousky.

Thelocactus hexaedrophorus v. lloydii

Mimo toho ještě množství dalších druhů – Echinomastus durangensis, Hamatocactus hamatocanthus, mě neznámá koryfanta a mamilárie. Kromě těchto ještě žlutě kvetoucí stenokaktus. Druhá lokalita u San Antonia kromě rostlin z první lokality ještě Mammillaria pottsii.

Mammillaria pottsii

Další lokalitou je laguna u Estación Fuertes . Vyrážíme do terénu a první rostliny jsou nádherné Porfiria schwarzii aspoň pro mě je to vrchol dnešního dne.

Porfiria schwarzii, Estancia Fuertes

Hned kousek vedle nacházíme Ariocarpus kotschoubeanus drobné rostliny zamaskované prachem. Takže se měníme ve čtyřnožce a hledáme další rostliny a že je jich zde velké množství. Po nějaké době nalézáme Th. hexaedrophorus v. lloydii, ale menší než na předchozích lokalitách. Jsou tu ještě další rostliny – Homalocephala texensis, Coryphantha runyonii a na závěr nález Echinocereus palmeri subsp. mazapil, jehož nalezení bylo odměněno plechovkou piva. Závěrem, den se vydařil.

Den pátý, 15.2. 2015
El Zorillo – San Juan de Guadalupe – Juan Aldama – 12 de DiciembreAutor:
Vlastimil Lukeš

Nocleh venku u El Zorillo, na severovýchodě ve státu Durango, nedaleko jakéhosi menšího lomu. V noci občas trochu pršelo, chvíli vyli kojoti a houkala sova.

Snídaně u El Zorillo

Hlinitý terén prozrazuje, že tudy občas teče voda mocnými proudy
a vytváří hluboké strže.

Ráno 11° C, zataženo, odjezd v 8:20. Před námi je druhý ze dvou dnů věnovaných především lokalitám Thelocactus hexaedrophorus ssp. lloydii (dál jej pro stručnost budeme označovat jako „Th. lloydii“) v Durangu a Zacatecasu.

První zastávka na lokalitě poblíž El Zorillo. Postupně nacházíme docela velký sortiment kaktusů: Ariocarpus fissuratus, Leuchtenbergia principis, Glandulicactus uncinatus, Echinocactus horizonthalonius, Neolloydia conoidea, Echinocereus pectinatus, Mammillaria pottsii, Coryphantha poselgeriana a durangensis a Lophophora williamsii.

 Leuchtenbergia principis s extra dlouhými fousy, El Zorillo

El Zorillo - Nakonec jsme na druhé straně cesty vyfotili i pár pěkných kousků
Th. lloydii
, ale moc jich nebylo.

Další zastávku máme jihovýchodně od San Juan de Guadalupe, kde už opět svítí slunko. Th. lloydii je tady hojný, roste ve společnosti zelených mamilárií a zelených echinocereusů. Převládají exempláře se světlými trny.

Th. lloydii, velký jedinec se světlými trny, jihovýchodně od San Juan de Guadalupe

Po průjezdu městem San Juan de Guadalupe míříme na jih na La Escalera, ale zastavujeme již asi po 10 km. Nacházíme tady nejen hojný Th. lloydii, ale i mnoho dalších kaktusů (Ariocarpus fissuratus, Echinocactus horizonthalonius, Echinocereus pectinatus, Hamatocactus hamatacanthus, Coryphantha poselgeriana a durangensis, Glandulicactus uncinatus, Echinomastus unguispinus/durangensis, zelená i bílá mamilárie).

Echinomastus unguispinus/durangensis, jižně od San Juan de Guadalupe

Th. lloydii, mladá rostlina s barevnými trny, jižně od San Juan de Guadalupe

U vesnice La Escalera vede cesta kolem nápadné, pěkně tvarované a osamoceně stojící hory. Zastavujeme u jednoho hovorného Mexičana a ptáme se na její jméno. Když vysloví jméno Pichahua (se správnou mexickou výslovností) všichni se začneme s chutí chechtat, na což Mexičan ovšem kouká náležitě vyjeveně a asi si myslí něco o bláznivých Evropanech. Kousek dál se nám zdá, že teď je Pichahua správně osvětlená sluncem, zastavíme a jdeme ji fotit. Mezitím Karel volá od přilehlé pláně, že našel „kočky“, a tak běžíme za ním. Ano, je jich tady pár, v typickém „kočkovém terénu“, snad jen trochu více zasoleném, než bývá obvyklé. Vida, oblíbené „kočky“ (Ariocarpus kotschoubeyanus) jsou tedy i v Durangu! Snažíme se je vyfotit i s Cerro Pichahua v pozadí, což je ovšem nelehký úkol a jedeme dál.

Cerro Pichahua u La Escalera – Ariocarpus kotschoubeyanus
je v pravém dolním rohu

Ariocarpus kotschoubeyanus u La Escalera v Durangu

Bez povšimnutí přejíždíme hranici Durango – Zacatecas a zanedlouho už jsme ve vesnici Manuel Camacho. Chvíli hledáme kudy z ní ven tím správným směrem, na asfaltovou silnici vedoucí od Estación Camacho na západ do Juan Aldama. Další zastávka je nedaleko obce La Laguna na podivné lokalitě mezi poli. Nacházíme tady jen pár kousků Th. lloydii a jakési zelené mamilárie a rychle jedeme o kousek dál. Tady je loyďáků opravdu spousta a hodně z nich jsou překvapivě velké exempláře, většinou se světlým vytrněním. Červený hliněný terén je trochu blátivý – je tady dobře zalito.

Th. lloydii je na této lokalitě docela hojný, La Laguna

Th. lloydii, velký exemplář s krátkými trny (průměr mince je 2 cm), La Laguna

Nedaleko vesnice San Felipe de Jesús jsme zastavili ještě jednou, opět mezi poli a rozloučili se se dvěma exempláři Th. lloydii, opět ve společnosti zelených mamilárií a několika jedinců Echinofossulocactus spec.

Echinofossulocactus spec. u San Felipe de Jesús

Ve městě Juan Aldama jsme doplnili naftu a nezbytný proviant a vyrazili po silnici Mex 49 na sever, opět do státu Durango. Den však již pomalu končil, a tak jsme zakempovali nedaleko městečka 12 de Diciembre, na zeleném trávníčku s kravinci, pod kopcem s anténami (Microondas Cebadero). Domácí polévka „z pytlíku“ nám v chladném večeru přišla docela k chuti.

Zapsal Vlasta Lukeš

Den šestý, 16.2. 2015
Okolí Nazas


Autor:
Maria Lukešová

Nocleh nedaleko 12 de Diciembre pod Microondas Cebadero. Ráno jasno, 8°C. Po raním čaji, polívce (Honza), tvrdých houskách a pravidelném „brífinku“, upřesňujícím program pro tento den nás Karel vyvezl autem nahoru na kopec k anténám „microondas“.

Microondas Cebadero po ránu

Během krátké chvilky jsme tady mezi nízkými keříky našli několik překvapivě velkých exemplářů Thelocactus bicolor ssp. pottsii a jednu bílou mamilárii s poupaty (Mammillaria gasseriana?). Cestou dolů jsme potom viděli další M. pottsii, které tady však již vegetovaly na plném slunci a byly zřejmě proto značně menší a hustěji vytrněné než ty nahoře. Mezi dalšími kaktusy (Mammillaria gasseriana s poupaty, Coryphantha delicata a Echinocereus spec. zelený) nás hodně překvapil jeden Ferocactus steinesii – kde ten se tady vzal?

Thelocactus bicolor ssp. pottsii, krásný exemplář

Mammillaria gasseriana (?) s poupaty

Echinocereus s kompaktním habitem

Dále následoval delší přejezd přes Cuencamé a Nazas ke známé lokalitě Puente Rio Nazas II. Nejdříve jsme ale zastavili ještě o pár kilometrů dříve na místě, kde jsme našli větší počet pěkných exemplářů Echinomastus unguispinus, ve společnosti Glandulicactus uncinatus, Cor. durangensis a bílých mamilárií.

Lokalita Puente Rio Nazas II je mezi katusáři dobře známá výskytem dvou mimořádných kaktusů – Thelocactus heterochromus a Mammillaria guelzowiana robustior. Byli jsme tady už několikrát, ale bohužel jsme žádný z těchto dvou krasavců zatím neviděli kvést. Tentokrát nás tady na chvilku zastavila zamčená brána, kterou bylo nutné přelézt. Nebyl to větší problém, až na to, že mne museli chlapi vysadit (což udělali ochotně), abych ji mohla také zdolat.

Brána na lokalitu Puente Rio Nazas II se dala celkem snadno přelézt

Po rychlém výstupu na vrchol kopce jsme viděli, že heterochromusy ani guelzowiany podle očekávání v únoru nekvetou. I tak ale stojí za pár dalších fotek, stejně jako třeba také Echinocereus pectinatus s krásnými poupaty a Echinomastus unguispinus dole pod kopcem.

Echinocereus pectinatus s poupaty na lokalitě Puente Rio Nazas II

Thelocactus heterochromus

Mammilaria guelzowiana robustior

Při pohledu dolů k zaparkovanému autu jsme zjistili, že vedle něj stojí jakýsi pick-up a dva Mexičani. Rychle jsme spěchali dolů. Chlapi přelezli bránu a Karel zjišťoval co se děje. Já jsem šla poslední a přemýšlela, jak se dostanu zpátky. Mezitím se Karel s Mexičany – majiteli pozemku - domluvil, že se nic neděje, že jsme fotografové a milovníci přírody a že tam neděláme žádnou škodu. Když mne pak Mexičani uviděli, jak rozpačitě koukám na bránu, pohotově vytáhli klíče a odemkli, abych mohla projít.

Další cesta nás vrátila zpět na hlavní sinici MEX 40 a pokračovala delším přejezdem přes Torreón směrem na Saltillo k Cerro Bola – typové lokalitě Thelocactus bicolor ssp. bolaensis.

V programu naší expedice jsme měli pro tento den i účast v geocachingu – nalezení „kešky“ u Cerro Bola. (Malé vysvětlení: geocaching je globální hra, při které se jedná o nalézání ukrytých schránek s „pokladem“, s anglickým názvem cache - česky lidově keška, které jsou uloženy na určitých místech světa. Tyto kešky často upozorňují na zajímavá místa: např. města, hrady a zámky nebo i naleziště kaktusů. Vždycky obsahují tzv. logbook – knížku, kam se jednotliví nálezci neboli „kačeři“ zapíší na důkaz, že kešku opravdu nalezli. Mohou také do schránky přidat nebo v ní vyměnit součásti uloženého „pokladu“.) Zeměpisné souřadnice jednotlivých kešek lze nalézt na internetu na adrese www.geocaching.com.

V podvečer tohoto dne jsme měli tedy na programu nalezení kešky na kopci u Cerro Bola. Autor kešky s označením GC4B5FA a názvem Cerro Bola patří určitě mezi kaktusáře, protože v popisu kešky se zmiňuje o zajímavých kaktusech na tomto místě. A tak po dojezdu k zaměřenému kopci jsem se vydala s Karlem a s gépéeskou v ruce hledat kešku, zatímco ostatní kamarádi se pustili do focení kaktusů v pomalu zapadajícím slunci. Keška byla nalezena neboli „odlovena“ až na samotném vršku kopce a do jejího „pokladu“ přidána 1 Kč česká jako připomínka, že tady byli „kačeři“ z České republiky. Vzhledem k bohaté kaktusové vegetaci (vedle bílých Th. bicolor ssp. bolaensis, krásně rozkvetlých Echinocereus stramineus a pohledných kousků Astrophytum coahuilense) si tentokrát nikdo nestěžoval, že hledání kešky je ztráta drahocenného kaktusářského času.

Echinocereus stramineus, krásně rozkvetlý

Nález kešky potěšil

Thelocactus bicolor subsp. bolaensis

Astrophythum coahuilense

Po návratu z kopce Karel vyrazil zpět po silnici, kterou jsme sem přijeli. Naneštěstí se tím ale dosti překvapivě dostal do protisměru na dálnici MEX 40 Saltillo – Torreón. Ten správný směr je tady totiž tak vzdálený, že jej vůbec není vidět. Blikající auta a řidiči chytající se za hlavu nás rychle upozornili na náš problém. Chvilku nám nebylo dobře, ale naštěstí nebyl velký provoz, a tak jsme to rychle otočili do správného směru. Vzpomněli jsme si při tom na známý vtip, jak řidič jede po D1 a slyší v rádiu výstrahu, že jeden blázen tam jede v protisměru a říká si: „Jak to jeden, vždyť tady jedou v protisměru všichni!“
Jeli jsme tedy dál na Torreón a hledali kudy se otočit do požadovaného směru na Saltillo.

Po pár kilometrech jsme odbočili na nějakou cestu, která vypadala jako „retorno“, tedy spojka mezi oběma směry dálnice. Tato prašná cesta je dlouhá několik kilometrů a vede „územím nikoho“, přes rozlehlou pustou pláň jakési laguny. Vzhledem k blížícímu se večeru jsme se rozhodli tady zakempovat. Noc na tomto trochu podivném místě byla klidná a přečkali jsme ji bez problémů.

Den sedmý, 17.2. 2015
Cerro Bola – Viesca – El Amparo – Parras


Autor:
Vlastimil Lukeš

Nocleh venku na pusté hliněné pláni mezi dvěma směry dálnice Mex 40 Torreón – Saltillo, nedaleko Cerro Bola. Ráno 10°C, sluníčko. Na další cestu jsme vyrazili v 8 hodin, dojeli k severnímu pruhu dálnice směřující na západ a pokračovali po něm až k obří křižovatce u La Cuchilla. Malé občerstvení v prodejně OXXO nám pozvedlo raní náladu a povzbudilo chuť do dalších kaktusářských dobrodružství.

Tábořiště na „území nikoho“ mezi oběma směry
dálnice Mex 40 nedaleko Cerro Bola

První zastávka nás zavedla na západní okraj Sierra de Parras, kterému se mezi kaktusáři říká Sierra Zavaleta. Vyskytují se tady docela hojně trsovitě rostoucí, bíle vytrněné exempláře Th. bicolor ssp. bolaensis. Teď byly docela pěkně napité vodou a dosahovaly překvapivé velikosti. Jsou to opravdu krásné kaktusy, a to i když zrovna nekvetou.

Thelocactus bicolor ssp.. bolaensis, Sierra Zavaleta

Thelocactus bicolor ssp.. bolaensis, Sierra Zavaleta

Našli jsme tady ale i řadu jiných druhů (Astrophytum coahuilense, Echinocactus horizonthalonius, Epithelanta micromeris, Hamatocactus hamatacanthus a Escobaria. spec.), ale obzvláště nás potěšilo několik trsů Echinocereus stramineus, které právě předváděly svoje atraktivní květy.

Echinocereus stramineus, Sierra Zavaleta

Astrohytum coahuilense, Sierra Zavaleta

Při průjezdu městečkem Viesca jsme přímo u cesty nakoupili pár výborných mandarinek a zamířili na nedalekou lokalitu, kde se měly vyskytovat bíle kvetoucí lofofóry. Bohužel jsme je však nenašli, jen pár kousků Coryphantha macromeris a poselgeriana, Hamatocactus hamatacanthus a Echinocereus stramineus.

Krátká návštěva jiné lokality, asi 20 kilometrů jihovýchodně od Viesca (Ejido La Fe) byla docela úspěšná. Viděli jsme několik kvetoucích exemplářů malé formy Lophophora fricii a další kaktusy (Astrophytum coahuilense, Coryphantha spec., Escobaria spec. a Hamatocactus hamatacanthus).

Lophophora fricii, malá forma, jihovýchodně od Viesca

Naše cesta pak pokračovala směrem na El Amparo. Za chvíli jsme ještě ale odbočili na jihovýchod a snažili jsme se dostat co nejblíže ke svahům, které ze severu ohraničují Lagunu Viesca. Nepodařilo se to ale nejlépe, a tak jsme nakonec museli kus pěšky přes křovinatou pláň. Protože už z auta jsme viděli početné exempláře Th. bicolor, předpokládal jsem, že uvidím spoustu krásných kousků, ale jako naschvál právě tam nebyl ani jeden. Jen obvyklé zdejší druhy: Echinocactus horizonthalonius, Hamatocactus hamatacanthus, Coryphantha poselgeriana a Echinocereus stramineus. Na kopci jsme pak našli pár pěkných trsů Lophophora fricii s květy, několik jedinců Astrophytum senile, ale pouhé dva bikolory.

Lophophora fricii na severním okraji Laguny Viesca

Nakonec jsme zjistili, že opravdu kapitální trs Lophophora fricii s mnoha
otevřenými květy si spokojeně vegetuje jen pár metrů od našeho auta.

Poslední lokalita, kterou jsme ještě ten den navštívili, byl kopec nad vesničkou El Amparo. Viděli jsme tam několik kusů Astrophytum senile, ale především mnoho exemplářů Thelocactus bicolor, s vytrněním čistě žlutým až téměř úplně červeným a také žlutým a červeným.

Thelocactus bicolor nad El Amparo

Thelocactus bicolor nad El Amparo, starší kusy rostou částečně poléhavě

Někteří jedinci, zejména ti, kteří jsou částečně chráněni okolními keříky, dosahují překvapivé velikosti 30-40 cm. Takoví „mackové“ si občas hoví i úplně vleže.

Thelocactus bicolor nad El Amparo, délka pinzety je asi 12 cm

Další cesta nás zavedla až téměř k Parrasu. Byla to pěkná nová asfaltka, na které však chyběly všechny mosty. Stavba takových mostů přes strže s vysokými hlinitými břehy asi nebude jednoduchá, takže uvidíme někdy příště, jak to tady místní cestáři vyřeší. Kousek před městem jsme si vybrali místo na nocleh, kam jsme se pak vrátili, už za tmy, po celkem příjemné večeři v jedné pizzerii v Parrasu.

Zapsal Vlasta Lukeš

Pokračování příště…

Mexikem nejen za rodem Thelocactus (1)

zpět

Karel Pavlíček
e-mail: 
 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630