Vzpomínka na Karla Kracíka

Ještě jsme se nevzpamatovali ze zprávy o úmrtí Rudy Gryma a už nás zastihla další smutná
zpráva. Dne 8. 8. 2015 po dlouhé těžké nemoci odešel ve věku 65 let skvělý kaktusář
z Nové Paky, pan Karel Kracík. Několik let mě přesvědčoval, abych s ním vycestoval do
Mexika, já však dával přednost Jižní Americe. Přesvědčování dopadlo docela jinak, začal
pravidelně dojíždět na Pobeskydí, kde měl i přednášku a já na oplátku navštěvoval jeho zahradu.

Lumír Král a Karel Kracík (vpravo) v jeho fóliovníku v Nové Pace, 2011

První kaktusy dostal od svého bratra, který chtěl 15 rostlin vyhodit, a tak je Karel zachránil. To mu bylo 26 let, kaktusy se mu však zalíbily, tak začal shánět další kytky a pustil se do jejich pěstování. Jako zapálený kaktusář sháněl informace z literatury, ale i od známých pěstitelů, nakonec pro kaktusy začal budovat skleníky a fóliovníky.

Aby poznal, jak kaktusy vypadají v přírodních podmínkách, navštívil několikrát Mexiko a
jih USA. Na svých cestách objevil zajímavé druhy kaktusů, nejkrásnější je divoce vytrněná
koryfanta, která byla popsána na jeho počest jako Coryphantha kracikii Halda, Chalupa &
Kupcak. Pěstitelské zkušenosti si nenechal pro sebe a přednášel pro kaktusáře po celé
republice, svou prezentaci představil i na Pobeskydí.

Nezapomenutelná byla setkání s opékáním prasátka na jeho zahradě, kde jsme se mohli
setkat i se zahraničními hosty jako Alan Poccoc z Velké Británie či Franz Kühhas
z Rakouska. Byl to dobrý a milý kamarád, zanícený kaktusář, s kterým jsem měl hodně
společného, asi proto, že jsme byli stejně staří. Nebude chybět jenom mě, ale všem
kaktusářům u nás i v zahraničí. Nikdy nezapomeneme.

Čest jeho památce!

zpět

Převzato z ostravského zpravodaje OSTNÍK,
text zpracoval Lumír Král

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630