Buď požehnán internet (část II.)

Co se týče literárního pohledu je zajímavé to , že jsem tuto knihu sháněl desítky let , ale marně. Našel jsem ji loni o vánocích pomocí internetu, stejně jako Hernandéze před pěti lety.

Bernardino de Sahagun
Narodil se v roce 1499 v městě Sahagun (provincie León, Španělsko) pod rodným jménem Bernardino de Ribeira. Studoval v městě Slamanca , kde vstoupil k františkánům. Zde opustil své rodné jméno a dále vystupoval pod jménem Bernardino de Sahagun. Zemřel ve věku 91 let, 23 října 1590 v Tlateloco (dnes coučást C.D. Mexico).

Roku 1529 byl vyslán do Mexika. Bylo to osm let poté, co Hernando Cortéz dobyl Tenochtitlán (dnešní C.D. Mexico). V Mexiku žil 61 let až do své smrti. Jeho hlavní náplní bylo christianizovat domorodé národy Nového Španělska, ale jeho mimořádné dílo dokumentující domorodé kultury mu vyneslo titul „Otec americké etnografie“. Pomohl založit první evropské školy v Americe, aktivně se podílel na vzniku Colegio de Imperial Santa Cruz de Tlatelolco v roce 1536.

Bernardino sice nebyl v první skupině mnichů, kteří přišli do Nového Španělska, ale přesto se setkal s násilím, potlačováním domorodé kultury a krvavým střetem domomorodců a conquistadory motivovanými touhou po bohatství. Františkáni byli fascinováni touto novou zemi a jejím obyvatelstvem.

Přeložil bibli do jazyka Nahuatl, aby byla více přístupná domorodcům. Některé koloniální úřady však vnímaly jeho činnost jako nebezpečnou. Bernardino se dostává do sporu s inkvizicí, která byla v Mexiku v roce 1570. Jeho práce byly původně jen v jazyku Nahuatl, ale aby odvrátil podezdření a kritiku inkvizice, přeložil svou práci do španělštiny a předložil k přezkumu svým kolegům. Současně ji poslal španělskému králi. Jeho poslední roky byly těžké, protože utopický idealismus prvních františkánů v Novém Španělsku slábne, zatím co španělský koloniální projekt pokračoval jako brutální vykořisťování. Mnišské řády jsou nahrazovány světským duchovenstvem. Používání bible v jazyku Nahuatl bylo zakázáno.

Jeho práce byla uznána jako nebezpčná a byla deponována v konventu Tolosa ve Španělsku. Zde byla nalezena krátce před rokem 1800 archivářem Munozem. Byla vydána pod názvem „Historia General de Las Cosas de Nueva España, que en doce libros y dos volumenes escribó, El R. P. Fr. Bernardino de Sahagun(Mexico 1830) ve třech dílech.

Co nás kaktusáře s toho všeho zajímá? Je to první autor, který podal zprávu o rostlině zvané peyotl. V rukopisu práce „Historia General de Las Cosas de Nueva España“ napsané v 1560 Sahagún uvádí, že indiáni na severu Mexika užívají rostlinu zvanou PEIOTL, která zde hraje úlohu vína. Ve výše uvedené publikaci vydané v roce 1830 v díle 3. na straně 118 se píše:

Chichimékové měli rozsáhlé znalosti bylin a kořenů, znali jejich použití a jejich účinky. Sami objevili a poprvé použili kořen, který nazvali peiotl. Tento kořen pojídali nebo pili jeho odvar namísto vína. Požívali také tzv. špatné houby, které nazývali nanacatl, a z jejichž odvaru se opíjeli podobně jako vínem. Po vypití odvarů se shromažďovali v prérii, aby tam tancovali a zpívali ve dne v noci dle libosti a pro potěšení. Další den všichni hodně plakali, aby se prý očistili, propláchli oči a tváře svými slzami,

(Poznámka autora: peiotl – Lophophora williamsii; nanacatl – podle některých Amanita muscaria, podle jiných Psilocibe mexicana.)

Výše uvedený text mi cosi připomíná. Sice to nebylo po použití peyotlu nebo „špatných houbiček“, ale jsou to zážitky z Mexika po použití extraktu jiné rostliny a to Agave jaliscana.

Florentinský kodex

Další pohled na užívání peyotlu (v jazyku Nahuatl PIOTL) je dále publikován v „Historia Universal de las Cosas de Nueva España.“ Tento manuscript je nazýván „Florentine Codex“. Autorství se přisuzuje opět Bernardino de Sahagunovi. Je psán dvojjazyčně (španělsky a nahua). Kodex byl napsán mezi léty 1576 a 1577. Florentinský kodex se roku 1589 dostal do knihovny Biblioteca Palatina vévody Toskánského. Pravděpodobně se jednalo o dar od španělského krále Filipa II. Dnes je uložen v Biblioteca Medica Laurenziana ve Florencii – odtud Florentinský kodex.

Florentinský kodex , XI. – peiotl

Má dvanáct dílů, v díle 11, je to díl nazvaný „Pozemské věci“ který pojednává „O vlastnostech zvířat, ptáků, ryb, stromů, bylin, květin, kovů, kamenů a barev“ je uveřejněn obr. 30, kde je zobrazen velmi slušně oblečený „domorodec“ jak konzumuje peiotl (je to takový velmi podezřelý obrázek na tu dobu, tedy to oblečení, nevím jestli byl více opilý konzument peiotlu nebo autor obrázku). Bohužel Florentinský kodex dosud úplný nevlastním, tedy kopii (mám jen jednotlivé segmenty), ale snad pro pochopení budou stačit uvedené obrázky, které mám k dispozici.

Buď požehnán internet - část I.

Ruda Grym
E-mail: Rudolf.Grym(zav)seznam(t)cz

 

zpět