Zpráva o udělení ceny
ZLATÝ ALBERTO


Tuto prestižní cenu získal a na letošním Zamykání sezóny koncem září 2005 převezme pan dr. Vladimír Plesník. K tomuto rozhodnutí dospělo předsednictvo Společnosti na svém zasedání 24. září 2004. Ostravský pan dr. Plesník se zasloužil o rozvoj kaktusářství na Ostravsku nejen jako dlouholetý předseda a přispěvovatel do zpravodaje Ostravský ostník, ale i jako neúnavný lektor a propagátor při svých mnoha poutavých přednáškách nejen na Ostravsku, ale i na celém území Československa.

Obrázek s panem Dr. Plesníkem byl pořízen při členské schůzi v roce 2004 (archiv Lumír Král).

Obracíme se na spolky, kluby i jednotlivce, aby opět se stručným zdůvodněním navrhovali osoby, o nichž si myslí, že se zasloužili o nominaci na tuto cenu. Návrhy lze posílat i e-mailovou poštou do schránky betak@mbox.vol.cz; josef.odehnal@tiscali.cz; nebo pavlicek@chrudim.cz

 


Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz  
 
 

(C)

zpět