Jean François Durande
(1732-1794)

Člověk jako inteligentní tvor se snažil už od pradávna zařadit různé věci do škatulek, nevyhnuly se tomu ani rostliny a to platí i o kaktusech. Už původní obyvatelé Ameriky rozlišovali mnoho druhů kaktusů. Například Aztékové dělili kaktusy do dvou základních skupin:
Nochtli - kaktusy článkovitého tvaru
Comitl - kaktusy kulovitého tvaru

Už přes 500 let se snaží kaktusy rozdělit i Evropané. Většina novodobých autorů se shodla na rozdělení čeledi Cactaceae do tří podčeledí:

Pereskioideae Engelm. in W.H. Brewer & S. Watson, Bot. Calif. 1: 243. 1876.
Opuntioideae Burnett, Outl. Bot.: 742, 1130. Jun 1835.
Cactoideae Eaton, Bot. Dict., ed. 4: 43. Apr-Mai 1836.
Syn: Cereoideae K.Sch.

Poslední revizi čeledi Cactaceae provedl roku 2001 američan James L. Reveal: The revision of App. IIB of the Code: Comments on Durande (1782). Jako autora popisu čeledi Cactaceae už neuvádí Jussieua, který byl dlouhá léta uváděn jako autor popisu čeledi, ale Duranda. Kdo to vlastně byl ten Durande?

Jean François Durande (1732-1794) byl francouzský botanik v Dijon, kde vydal v roce 1782 vědeckou botanickou učebnici (nikoliv obecnou) Notions élémentaires de botanique. Durande se zde pokusil seřadit tehdejší stav znalostí o třídění rostlin a vytváří svou teorii ve vlastním umělém systému. Předtím podrobně prostudoval třídění rostlin Tourneforta, Linného i Antoine-Laurent de Jussieua, ale i jeho strýce Bernarda de Jussieua. V této knize rozebírá asi na 50 stranách i systém A. Jussieua. Durande se snažil spojit tehdejší dva směry – přirozený a umělý a požadoval jejich zlepšení, proto vydal nový přirozený systém založený na více faktorech. Např. jednotlivé skupiny rostlin byly sestaveny do čeledí dle větší příbuznosti aj. Tento umělý systém uvádí ještě téhož roku v jeho díle Flore de Bourgogne. Dijon 1782.

Zařazení a rozdělení čeledi Cactaceae prošlo během posledních let mnoha změnami. Také toto zařazení autora Duranda při dnešním tempu nových revizí asi nebude poslední a spoustu jej odmítne, aniž by jej četlo. Historie autory nových popisů a revizí nezajímá, neberou na ni žádný ohled, vždyť je jednodušší napsat něco nového, než se piplat zdlouhavě v historii.

Na závěr se podíváme ještě na několik synonym čeledi Cactaceae, které jsme tu už jednou měli:

Cactaceae Durande, Notions Elém. Bot.: 287, 1782.

Syn: Cactaceae Juss., Gen. Pl.: 310. 4 Aug 1789.

Opuntiaceae Martynov, Tekhno-Bot. Slovar: 439. 1820.

Cereaceae DC. & Spreng. (transl. W. Jameson), Elem. Philos. Bot.: 142. 1821.

Cactaceae Lindley, Nat. Syst. ed. 2. 53., 1836.

Leuchtenbergiaceae Salm-Dyck ex Pfeiff.,

Nopalaceae (Nopaleaceae) Burnett,


Lumír Král
e-mail:
lumir.kral@iol.cz