Adopce na dálku
 
spolu s jiným zbožím si objednejte body v ceně 1 Kč za bod

Adopce slaví nečekaný úspěch! Do konce roku 2002 bylo na konto Nadace složeno celkem 6 800 Kč a do dnešního dne (16. 10. 2003) jsme obdrželi dalších 7 400 Kč. Navíc ve prospěch stejné věci byla při Zamykání sezóny uspořádána dražba, takže konto bylo povýšeno o dalších 2000 Kč. Takže do dnešního dne bylo na konto Nadace složeno více než 16 tisíc Kč.
 
O nadaci lze získat podrobné informace na http://www.peru.cz/inka/vzprava02.html
 
Prostřednictvím uvedené nadace jsme adoptovali peruánského potomka Inků, osmiletou nadanou dívenku Miriam, které bude z našich – vašich darů umožněno studium. Miriam má sen – stát se právničkou – dnes už je jisté, že peníze od Vás na studium stačit budou, takže – kdo ví? – za deset let se možná na této stránce dočteme, že zkoušky na vysokou byly úspěšné! Podrobné a průběžné informace o průběhu akce je možné sledovat v našich internetových novinách www.cact.cz/noviny.
 
Chcete-li se, Vážení přátelé, aktivně účastnit tohoto projektu ADOPCE NA DÁLKU, máme tu čest nabídnout Vám velmi jednoduchou možnost. Postačí, když si ve své objednávce semen, rostlin nebo ostatního zboží objednáte jeden či více bodů – s tím, že za každý objednaný (věnovaný) bod Vám na faktuře za zboží bude přiúčtována 1 Kč. Pokud na každé objednávce zboží od Vás budou zároveň objednány jen pouhopouhé dva body (za 2 koruny), pak bude každoročně a bez problémů shromážděna potřebná suma!
 
Jen pro dokreslení – velmi stručně: Naše zásilková prodejna použije Vaše dary cíleně pro adoptované dítě a stane se spolu s Vámi jeho tzv. sponzorem. A protože nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytvoření určitého vztahu mezi dárci a obdarovanými, nese projekt název Adopce na dálku a sponzoři se označují „adoptivní rodiče“.
 
Děti navrhované k „adopci“ vybírají místní lidé (sociální pracovníci a učitelé ve spolupráci se zástupci partnerské charitativní organizace). Se sponzorským příspěvkem však nedisponuje přímo rodina dítěte, ale organizace, která z něj sama uhradí školné, školní uniformu, předepsané pomůcky a v naléhavých případech i lékařskou péči. Tímto způsobem je zajištěno, aby byly prostředky využity skutečně k tomu účelu, k němuž jsou určeny.
 
Projekt Adopce na dálku usiluje o zcela adresnou a osobní pomoc. Proto jsme dostali (a na internetu publikovali) fotografii podporované dívenky a potřebné informace o rodině i prostředí, v němž dítě vyrůstá. Děti svým sponzorům dvakrát ročně píší a jejich pokroky mohou „adoptivní rodiče“ sledovat prostřednictvím zprávy a vysvědčení, které každý rok obdrží.
 
Malá Miriam nám už poslala i dopis z vesničky Pucamarca. V něm vám za podporu děkuje, posílá pozdravy a přeje si, aby Vás všechny opatroval Bůh. Věří, že se s naší pomocí dostane co nejdál a píše, že už si opatřila školní potřeby, slovník, počítačku a knihu v angličtině a španělštině. Ke svému podpisu pak přimalovala srdíčko.
 
A tyto informace, stejně tak jako informace o výši vybrané částky (která se v našem počítači pod číslem položky 100 zobrazí), se objeví průběžně na www.cact.cz i v příštích vydáních nabídkového katalogu.
 
Na jedno dítě je třeba nejméně 7 000 Kč na rok, za to je mu poskytnuto plné školné, školní uniforma, školní pomůcky a lékařská péče. Výše daru není omezená, můžete objednat 1 bod, stejně tak jako sto nebo tisíc bodů… a za to Vám předem za obdarované dítě patří náš vřelý dík. A ještě něco – finančně se účastní i naše prodejna tak, že do „pokladničky“ přidá celých 10% z částky, kterou věnují ostatní dárci! Ke dnešnímu dni nás vaše štědrost stála 1 400 Kč. Tak se snažte – a pusťte nám žilou!

Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz