Staronový objev krásné koryfanty v Durangu?

Na hřebeni pohoříčka poblíž La Zarca, v nadmořských výškách okolo 1350 m, se nachází velmi zajímavý objev poslední doby. Je to ve státě Durango, západně od Gomez Palacio.
 
Coryphantha spec. La Zarca

Coryphantha spec. La Zarca

Moc hezká, drobná, silnými hákovitými trny vyzbrojená koryfanta tu roste ve společnosti dalšího krásného kaktusu Echinomastus unguispinus. A. B. Lau tu učinil dva nálezy, které nabízí pod svými čísly, a to Ancistrocactus uncinatus L654 a Coryphantha spec. L697. Jestliže už v roce 1974 tady Lau nalezl rostlinu, kterou si netroufal zařadit, je vysoce pravděpodobné, že se jedná právě o tuto lahůdku. Na sdělení Laua se momentálně čeká. V okolí je možné nalézt ještě i Thelocactus heterochromus, Echinocactus horizontalonius, ale i řadu jiných koryfant, z dalších sukulentů pak Dasylirion, Yucca, akácie a další.

Jedná se o dost drobný kaktus, neodnožující, se stonkem ne širším, než 6, max. 7 cm, ve stáří se kulovitý stonek prodlužuje až na 10 cm. Vybarvení trnů je poměrně proměnlivé, většina rostlin v populaci má trny žlutohnědé, asi desetina pak má trny tmavší, šedočerné. Středové trny jsou při bázi světlé, postupně ke špičce se barva proměňuje, špička trnu tmavá. Zajímavé je, že mladé rostliny mají 3 středové trny, při dospívání se počet zvyšuje na 5 středových a ve stáří už rostliny mají 7 i více středových trnů; okrajové trny paprsčitě uspořádané, četné, bílé.

Coryphantha spec. La Zarca, detail

Coryphantha spec. La Zarca, detail

Květ je žlutý, kvetení spadá pravděpodobně do období červenec – září, plody dozrávají v průběhu prosince a v době plné zralosti jsou semena velmi dobře klíčivá. Semínka jsou obvyklého tvaru, rezavě hnědá, ledvinovitá. Rostliny byly pozorovány v malé populaci čítající jen několik set jedinců. Plocha výskytu byla odhadnuta jen na asi 250 x 400 m, směrem ke krajům lokality rostlin ubývá, až nakonec mizí.

Po nálezu A. B. Laua, který svůj nález zřejmě nikdy nepřiřadil k žádnému, do té doby známému jménu, znovu – zřejmě totožný kaktus nedávno objevila expedice kaktusářů z Plzně, a následně ji viděli i další čeští kaktusáři. Zdá se, že za vysokého stupně utajení probíhají přípravy k popisu nového taxonu.

Podle dobře informovaného zdroje by tato novinka měla být pojmenována na počest jednoho z našich významných kaktusářů.

Zdá se, že další kaktus bude v dohledné době pojmenován na počest dalšího českého kaktusáře. To je na jednu stranu dobře, už proto, že se jedná o opravdu krásnou rostlinu. Na druhé straně však, co se týče českých epitet u kaktusů, je to poněkud inflace, neboť po nejrůznějších českých kaktusářích a jejich rodinných příslušnících byla v poslední době platně i neplatně popsána celá řada kaktusů. Nutno dodat, že taxonomická hodnota nových jmen je často více než sporná a většina z nich je ve světě, už snad automaticky, zařazována mezi synonyma.

A tak si představuji, jak by nové koryfantě slušelo jméno třeba po nalezišti – např. Coryphantha lazarca (event. lazarcensis), a nebo jméno v naznačené spojitosti s původními plzeňskými nálezci Coryphantha pilsner-urquellii po plzeňském pivu (které navíc zbožňuji). Prorokuji zcela jistě, že tohle „pivní” jméno by se ve světě nejen ujalo, ale i to, že nová kytička by se, díky svému jménu i hezké vizáži, stala velice rychle hodně populární.


 P. S.
1. Další fotografie rostliny – včetně obrázků z kultury – slíbil také pan Karel Kracík – pokud se z časových důvodů nedostanou do tohoto vydání, pak je zveřejníme s dalším komentářem a možná i s nabídkou semen či rostlinek ve vydání březnovém.

2. Pro lepší orientaci jsem se zeptal přímo pana Alberta Laua, zda je jeho polní nález Lau697 totožný s výše uvedenou rostlinou. Zde je jeho odpověď:

Vážený pane Pavlíčku,
děkuji vám za laskavost, že jste si na mne vzpomněl a poslal obrázek vaší koryfanty. Jste první člověk, který se zajímal o toto číslo Lau 697. Když pan Bremer pracoval na tomto obtížném rodu, nikdy se mne na tuto rostlinu nezeptal. Podobá se poněkud C. guerkeana, ale tuto rostlinu nemám zpracovanou do hloubky. V mém vlhkém a teplém klimatu se tato koryfanta nepěstuje snadno. Dobře si vzpomínám když jsem procházel oblast kolem La Zarca a byl zmaten tímto objevem. Protože roste blízko hlavní silnice, jsem si jistý, že ji na nalezišti muselo vidět mnoho dalších. Gratuluji ke skvostné fotografii. Pokud vím, nikdo se tímto taxonem nezabýval, ale mohu se mýlit.
 
Je možné, že letos na podzim opět přijedu do Evropy. Závisí to na pozvání. Snad nabídne pozvání východní Něměcko. Pokud znáte nějaké zájemce dejte jim prosím kontakt na mne. Dva nové doplňky do mého seznamu přednáškových témat: Stopování mých kroků před 30 lety v severním Peru a další se stejnou hlavičkou, ale pro rostliny v severním Čile, jako nový Rimacactus laui. Bylo by dobré, když od vás zase dostanu zprávu. S úctou
Alfred Lau

(z angličtiny překložil Z. Podešva)


Pavel Pavlíček