Zamykání – burzovní odpoledne a večerní párty


Po burze, která skončila okolo půl druhé, někteří účastníci navštívili skleníky, kde probíhal prodej s 10% slevou. Na obrázku si prohlédněte krásnou mladou kaktusářku, jak si soustředěně prohlíží expozici Mexika.

prodejní skleník   krásná mladá kaktusářka

Nad skleníkem byl v provozu bufet, kde bylo k dostání skromné občerstvení, pivo, nealko a opečený párek.

Na 14,30 hodinu odpolední se dav přesunul na staré místo - do domu odborových služeb v Hliníkách, aby své zážitky doplnil o dojmy z přednášek.

přednáškový sál

přednáškový sál

I tato prostora byla zájemci o přednášky přeplněna, takže pro příští rok hledáme opět větší prostory – v současnosti jednáme o možnosti pronájmu místního kina.

V úvodu byla vyhlášena cena Zlatý Alberto 2000, kterou měl od předsedy společnosti ing. Josefa Odehnala převzít dlouholetý brněnský (a v minulosti i svazový) předseda – Josef Moučka. Ten žel ze zdravotních důvodů nepřijel, takže cena byla předána 20. října v Brně.

ing. Josef Odehnal

Ing. Josef Odehnal

Poté - jako první přednášející nastoupil Stanislav Stuchlík z Brna, znalec a nadšenec pro rod Notocactus a promítnul obrázky všech druhů oblíbeného rodu Wigginsia.

ing. Stanislav Stuchlík   Gabriel Vereš

ing. Stanislav Stuchlík

 

Gabriel Vereš

Druhou přednášku poutavě uvedl Igor Dráb z Bratislavy – na téma Nezvyčajné Mexiko, a promítl obrázky z přírody, mexických vesniček, lidí i kaktusů.

Velmi zajímavou přednášku přinesl Gabriel Vereš ze Sliače – o pěstování mrazuvzdorných kaktusů na své skalce.

Odpolední program uzavřel Václav Šeda z Vysokého Mýta, známý pěstitel jihoamerických miniaturek. Tentokrát promítl skvělé obrázky sulkorebucií ze své studijní cesty po lokalitách Bolívie. 

Po přednáškách byla kaktusářská sezóna oficiálně a úředně prohlášena za uzamčenou. V 19 hodin jsme se pak sešli na večerním posezení v secesní restauraci chrudimského muzea.

večerní posezení

Sál byl zaplněn do posledního místečka, pro nově příchozí se pak ještě další židle odkudsi donesly. Co je asi tak k smíchu dceři Šárce a snaše Soně?

dcera Šárka a snacha Soňa

Po půlnoci jsme se všichni shodli na tom, že Zamykání 2001 se vydařilo nejen počasím a že se všichni těšíme na to příští zamykání 2002!

Očekáváme, že v poslední zářijovou sobotu v roce 2002 přijedete i Vy.

 

Odmykání sezóny


Navazujeme na tradici započatou už před dvěma lety a vyhlašujeme slavnostně, že v Chrudimi se bude každoročně konat (předpokládám, že jen komorní) akce Odemykání sezóny, a to vždy na 1. máje – aby se to pamatovalo stejně dobře, jako zamykací poslední sobota v září.

Sejdeme se v 10 hod. dopoledne u kašny, na krásném chrudimském náměstí, pak pětiminutovou procházkou dojdeme k městskému muzeu, kde v přednáškovém sále Sůva shlédneme jednu přednášku, o poschodí níže se naobědváme a po obědě navštívíme skleník u Pavlíčků, kde bude zároveň improvizován malý kaktusový jarmark, na kterém uvítáme přespolní prodejce kaktusů. Pokud někdo v Chrudimi zůstane do druhého dne, zajistíme mu slušné a levné ubytování. Na prvomájový večer bude blokována osvědčená restaurace Karibik.

Tak jsem moc zvědav, jak se tato akce bude vyvíjet – ale to vy jistě také!


Pavel Pavlíček