Ing. Josef ODEHNAL

  Předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů


 

Narozen 21. 3. 1938 na Moravě, v Knínicích u Boskovic, vystudoval VŠ zemědělskou v Brně. Pěstovat kaktusy začal v polovině šedesátých let, od roku 1969 se účastnil práce ve výboru v Klubu kaktusářů Astrophytum Brno, v revizní komisi, později jako předseda revizní komise a po smrti p. Schütze předsedou pro sekci Gymnofil (milovníci rodu Gymnocalycium).
Členem Redakční rady časopisu Kaktusy od r. 1988 do r. 1992. Od vzniku
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů v roce 1992 místopředsedou Společnosti pro Moravu, nyní (od r. 1996) předsedou Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, člen vydavatelské rady časopisu Kaktusy (do října 2008).

V současné době (2001) vlastní sbírku kaktusů umístěnou u rodinného domku na zasklené ploše 120 m2, z velké většiny zaměřené na Jižní Ameriku, zejména na rody Gymnocalicium, Lobivia, Sulcorebutia, ale najdou se i kaktusy z Mexika a USA.

Účastnil se poznávacích cest za kaktusy jihozápadu USA (2x), Baja California a Mexiko (1x), Argentina (2x) a Bolivie (3x).

 

Kontakty: Ing. Josef Odehnal
Gloccova 22
620 00 Brno
tel./fax: 545 219 179

E-mail: josef.odehnal@tiscali.cz