Domečky pro kaktusy – díl 2.

Jak jsem již v minulém
příspěvku naznačil, objekt z průsvitného polykarbonátu = karboník má oproti všem dosud používaným pěstitelským zařízením jednu pro kaktusy a jim podobné rostliny velice významnou přednost. Kupodivu to není výborná izolace, jak by jistě mnozí čekali, ale způsob průchodu světla polykarbonátovou deskou. Kanálky v polykarbonátu působí jako malá okna a zároveň jako zrcadélka tak chytře, že bodový zdroj světla za polakarbonátovou deskou vidíme jako čáru, v ideálním případě jako úsečku s největším jasem v části ze směru od zdroje světla a s velmi postupným ubýváním jasu ke koncům.
     
 

obr. 1: průchod a lom světla

 

 

obr. 2: průchod a lom světla v polykarbonátu - detail v polykarbonátové desce

Abychom tohoto efektu polykarbonátové desky patřičně využili, je třeba náš uvažovaný domeček vhodně vytvarovat a patřičně nasměrovat.

Nejvhodnější tvar je co nejdelší obdélník s pravidelně klenutým obloukem, situovaný hřebenem ve směru sever – jih (cca ±20°). Tento tvar propouští maximum slunečního záření ráno a večer, v období kolem poledne naopak spíše stíní. Komu se to nelíbí, nebo se mu oblouk nehodí k domu, ještě přijatelný tvar je i půdorysem čtverec s pultovou střechou svažující se k jihu. Stavba jiných tvarů domečků nebo jejich jiné situování znamená zbytečné plýtvání skvělým materiálem a ochuzování rostlin o rozptýlené světlo.

obr. 3: průběh osvětlení v karboníku během dne

Obrázek 3 ukazuje, jak a odkud je osvětlován slunečním zářením prostor v ideálním karboníku. Zdroj světla putuje během dne od východu k západu po deskách jako PLOCHA široká několik centimetrů a dlouhá jako je délka celého karboníku. Rostliny uvnitř jsou během dne osvětlovány ze všech stran, tedy i ze severu!!! Takový luxus nemají ani v přírodě.

Ve správně postaveném karboníku kaktousky pěkně rostou, odpadá jakékoli stínění.

Vaše rostliny si to zaslouží, dopřejte jim to.


Ing. Milan Douděra
Heyrovského 46, 301 00 Plzeň
doudera@mmp.plzen-city.cz
http://sweb.cz/douderamilan/kaktusy/kaktusy.htm
Autor grafiky Jan Müller, Horní Počaply 54