Jan Říha

předseda redakční rady časopisu Kaktusy, autor knih o kaktusech


Narozen 18. září 1947. S kaktusy začal ve svých 10 letech, pod patronací známého kaktusáře Bohumila Rektoříka, v 16 letech už pěstoval kaktusy ve skleníku 20 m2. Vystudoval fakultu přírodovědy UK, obor fyziologie rostlin. Půlroční stáž na Univerzitě v Readingu v Anglii.

Po studiích rok stáže na Kubě, zde také studie nalezišť rodu Melocactus a jiných kaktusů a sukulentů. V době studií publikuje první odborné články na téma kaktusy, dodnes jich je okolo 250 v naší i cizojazyčné literatuře.

Autor knih o kaktusech, které byly vydány v 6 jazycích (Říha Šubík, Encyklopaedia of Cacti 1980, Říha Šubík, Kaktusy v přírodě 1989, Říha Šubík, Kaktusy a jak je pěstovat 2000, spoluúčast na knize prof. E. Hausteina, Kakteenführer 1983). Jako spoluautor, lektor i redaktor se účastní práce na tvorbě populárního Atlasu kaktusů.

V současné době (rok 2001) ve skleníku u rodinného domku v Lysé nad Labem opatruje sbírku 100 m2 kaktusů a jiných sukulentů, zejména Mexiko a rody Melocactus a Discocactus.

Vydává svojí vlastní nabídku semen i rostlin a zahraniční literatury.


Kontakt:
Dr. Jan Říha
Pivovarská 861
289 22 Lysá nad Labem
tel. 0325-551 407,