40. výročí klubu v Táboře

V pátek 12. ledna 2001 oslavil 40. výročí svého založení Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Tábor. Slavnostní večer se konal v penzionu a restauraci U Drsů v Táboře za přítomnosti mnoha pozvaných hostů z různých koutů republiky. Táborští kaktusáři se takto scházejí pravidelně avšak letošní jubileum bylo mimořádné a páteční večer byl zahájen hodnocením činnosti klubu za uplynulý rok i celých čtyřicet let. Z jeho historie jsem si poznamenal:

Spolek byl založen v roce 1961 při Botanické zahradě SZTŠ v Táboře a spolupracuje s ní dodnes, zejména při pořádání výstav K+S. Vývoj prošel mezníky, které zná mnoho dalších kaktusářských spolků v ČR - od roku 1968 působení pod Okresním kulturním střediskem, pak v rámci Svazu českých kaktusářů a od roku 1978 jako specializovaná organizace pod OV zahrádkářů. Činnost klubu měla silná i slabší období, ale nikdy nebylo pravdivé tvrzení některých členů, že se výbor nesnažil o kvalitu činnosti.

Od roku 1965 pořádají táborští kaktusáři společné autobusové zájezdy zpočátku jen po českých krajích a do bývalé NDR, od pádu železné opony i do ostatních evropských zemí. Za poslední desetiletí navštívili například Botanickou zahradu v Linci, Palmengarten Frankfurt, Paříž, Versailes, BZ v Heidelbergu, ostrov Mainau, Jardin Botanic Monaco, Janov, Benátky, sbírky kaktusářů v Rakousku, Holandsku a v Belgii (Specks, bratři Dehertové, BZ Erlangen). Před třemi lety začali táborští pořádat každoroční dvoudenní zájezdy po vlastech českých spojené s přátelským posezením na stmelení kolektivu a netřeba připomínat, že pravidelné schůzky kromě letních prázdnin jsou samozřejmostí.

Činnost řídí a zajišťuje sedmičlenný výbor, který se vždy pravidelně schází týden před členskou schůzí střídavě u některého z členů výboru, připravuje program schůze a vyřizuje organizační věci. V současné době má klub 28 členů, z nichž je několik pamětníků, kteří ho před 40 lety zakládali. Tradice a délka provozování společné záliby je pochopitelně znát na vysoké úrovni sbírek. I když byla 13. ledna opravdová zima, měl jsem možnost podívat se do sbírek př. Josefa Soukupa, jednatele klubu Ing. Petra Lískovce a předsedy Karla Lexy. Nejsou to jediné, které stojí za návštěvu a jejich podrobnější charakteristiky najdete v budoucnu jak v časopise Kaktusy, tak i v upravené podobě na stránkách těchto internetových novin.

V Táboře sídlí opravdová bašta kaktusářů. Jádro klubu tvoří především dobrá parta lidí, s nimiž je vždy radost pobejt. Výbor SČSP poslal klubu zdravici v níž přeje do dalších 400 let hodně pěstitelských úspěchů, pevné zdraví a stále plné květináče radosti ze společné záliby.

Rád připomínám pozvání na výstavu ve dnech 1. až 4. června v areálu SZeŠ v Táboře.


Mgr. Jan Gratias