Okno do světa stapélií (1)

Jestli se zajímáte o sukulenty delší než jen krátkou dobu, určitě jste narazili na bohatou, a co se týká tvarů a barev květů, i velmi rozmanitou skupinu rostlin z čeledi Apocynacae, tzv. stapélie. A právě tyto atraktivní sukulenty aridních oblastí Afriky, Blízkého i Středního Východu, Indie a dokonce i jižní Evropy vám v několika pokračováních stručně představím. Budu se držet dosud zažité nomenklatury, i když v roce 2017 došlo ke zveřejnění zásadní změny na základě rozborů DNA, podle kterých autoři Bruyns, Hanáček a Klak řadí nyní všechny stapélie do rodu Ceropegia členěného dále do sekcí částečně kopírujících bývalé rody. Takže například následující rod Ophionella je nyní vlastně Ceropegia, sekce Ophionella. Nechme tyto odborné záležitosti profesionálům a pojďme se již blíže věnovat konkrétním rostlinám, které budou vždy stejně zajímavé, ať už jim budeme říkat jakkoliv.

Ophionella arcuata

Obr. 1 - Ophionella arcuata

Rod Ophionella
Minirod Ophionella obsahuje pouhé dva druhy a jeden poddruh: Ophionella arcuata, Ophionella arcuata ssp. mirkinii a Ophionella willowmorensis. Tyto v přírodě velmi nenápadné sukulenty jsou endemitem Východního Kapska v Jihoafrické republice a vyskytují se jen v malé oblasti mezi městy Willowmore, Grahamstown, Pearston a Port Elizabeth. Jméno Ophionella vychází ze zdrobněliny řeckého slova ophis čili had. To je celkem trefné pojmenování těchto rostlin, které tvoří hustou spleť vzájemně propletených plazivých tenkých stonků.

Ophionella arcuata ssp. mirkinii

Obr. 2 - Ophionella arcuata ssp. mirkinii

Ophionella patří k nejdrobnějším zástupcům skupiny stapéliovitých sukulentů, což se projevuje i na velikosti květů, které mají průměr jen 6-8 mm, takže na rozdíl od některých svých příbuzných např. z rodu Stapelia jejich velikostí rozhodně neohromí.

Ophionella willowmorensis

Obr. 3 - Ophionella willowmorensis

Ophionella willowmorensis

Obr. 4 - Ophionella willowmorensis

Na druhou stranu jde o rostlinky velmi zajímavé a ve sbírkách stále docela vzácné, které při správném pěstování poměrně hojně kvetou většinou několika atraktivními kvítky naráz. Typickým projevem je tendence se schovávat pod povrch substrátu, takže někdy je vidět jen květ, zatímco celý stonek zůstává skryt pod zemí.

I v kultuře má Ophionella tendenci vytvářet neuspořádanou změť stonků částečně vnořených do substrátu (O. willowmorensis).

Obr. 5 - I v kultuře má Ophionella tendenci vytvářet neuspořádanou změť
stonků částečně vnořených do substrátu (O. willowmorensis).

Jak již bylo napsáno úvodem, rod Ophionella zahrnuje dva druhy, které rostou na velmi odlišných stanovištích. Ophionella arcuata včetně poddruhu mirkinii roste v nižších polohách na dně plochých údolí nebo na nízkých štěrkovitých kopcích. Naopak Ophionella willowmorensis popsaná až v roce 1999 se vyskytuje na strmých, severně orientovaných svazích výše v horách.

Po vyjmutí rostliny z květináče je vidět, že okolo třetiny biomasy tvoří podzemní stonky vhodné k vegetativnímu množení (O. willowmorensis).

Obr. 6 - Po vyjmutí rostliny z květináče je vidět, že okolo třetiny biomasy
tvoří podzemní stonky vhodné k vegetativnímu množení (O. willowmorensis).

Nalézt ophionellu v přírodě je skutečně extrémně obtížné, protože je ukrytá nejen v porostu vyšší vegetace či ve skalních škvírách, ale navíc je nezřídka pokrytá spadaným listím či nánosem bahna a kamení. Kuriózní je, že tak o přítomnosti těchto sukulentů často nemají potuchy ani místní obyvatelé.

Lokalita O. willowmorensis v horách Východního Kapska

Obr. 7 - Lokalita O. willowmorensis v horách Východního Kapska

Co se týká pěstování, nejde o nějak zvlášť náročné rostliny. O něco více než ostatní stapélie nesnáší sluneční úpal. Přistínění v letních vedrech je proto nutné. Po dvou třech letech je vhodné je přesadit, protože většinu obsahu květináčku již zabírají podzemní stonky, které postupně vytlačují substrát ven.

O. willowmorensis v přírodě, vrostlá do hustého trsu uschlé trávy, takže její nalezení bylo opravdu velmi obtížné

Obr. 8 - O. willowmorensis v přírodě, vrostlá do hustého trsu uschlé trávy,
takže její nalezení bylo opravdu velmi obtížné

zpět

Text a foto
Jiří Hadamovský
caudex(z)volny(t)cz
www.succulentplants.eu

 

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630