28. ročník výstavy sukulentů v Brně

Tradice těchto výstav začala nenápadně v kuřáckém salónku nejstaršího brněnského divadla Reduta roku 1991. Byli jsme s našimi sukulenty pozváni Klubem skalničkářů Brno k účasti na prodejní výstavě cibulovin. Tato spolupráce se stala dlouhodobou a pokračovala po rekonstrukci skleníků v prostředí Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vchod do skleníku (foto Jan Gratias)

Vchod do sbírkového skleníku (foto Jan Gratias)

V roce 2000 jsme se s výstavou sukulentů a jiných exotických rostlin osamostatnili. Podařilo se shromáždit kolektiv vystavovatelů, kteří vystavují příležitostně nebo pravidelně a přivážejí své rostliny do Brna z nejrůznějších konců ČR i ze Slovenska. Organizace je složitá v tom, že akce je organizována dálkově jen prostřednictvím telefonů a e-mailů, žádný „výstavní výbor“ neexistuje a vystavovatelé se poprvé setkávají až v den svozu rostlin.

Adenium obesum od Michala Rece svými květy upoutávalo pozornost návštěvníků a v našem skleníku tento druh kvete ještě nyní, koncem října (foto Jiří Žahourek)

Adenium obesum od Michala Rece svými květy upoutávalo pozornost
návštěvníků a v našem skleníku tento druh kvete ještě nyní,
koncem října (foto Jiří Žahourek)

Propagace výstavy byla zajištěna na různých webových stránkách, formou poutačů, letáků, tiskových zpráv, v TV Nova, v regionálních rozhlasových stanicích a tisku. Mnozí vystavovatelé i jejich nejrůznější známí pomáhali šířením informací a upoutávek na kaktusářských akcích (Pobeskydí), ve svých sbírkách (např. u Pavlíčků aj.), na sociálních sítích, vyvěšováním letáků na pracovištích (různé VŠ, brněnské úřady) nebo jejich rozesíláním v elektronické podobě. Děkujeme všem, kteří s propagací pomohli.

Část výstavy byla v roce 2018 zaměřená na sukulenty jako bonsaje (foto Jiří Žahourek)

Část výstavy byla v roce 2018 zaměřená
na sukulenty jako bonsaje (foto Jiří Žahourek)

Výstavy, konané ve dnech 7. – 14. 9. 2018 v Botanické zahradě PřF MU Brno, se zúčastnili jako vystavovatelé J. Gloser, P. Hanáček, P. Heřtus, M. Marčák, O. Potyka ml., D. Sedláček, F. Sejpka, M. Rec, manželé Tomandlovi, S. Typovský, J. Urbánek, B. Vrškový. Několika bonsajemi přispělo Centrum volného času Lužánky. Po mnoha letech chyběl obvyklý vystavovatel Z. Ježek, který svůj mnohostranný talent nyní věnuje jinému zájmu.

Jeden z čestných a vážených hostů výstavy - Jan Gratias

Jeden z čestných a vážených hostů výstavy – Jan Gratias

Spoluorganizátorem akce byla botanická zahrada, která jako v minulých letech poskytla výstavní prostory, část svého zázemí, stoly, zajistila písek a mnoho dalších činností nezbytných pro zdárný průběh výstavy. Pomohla významně také s propagací a konečným aranžováním expozice. Pracovnice botanické zahrady zabezpečily tisk, rámování a zavěšení krásných fotografií manželů Jandových a poutačů s doprovodnými texty a snímky.

Na své doprovodné fotografie a rostliny se do Brna přijeli podívat i manželé Jandovi (foto Jan Gratias)

Na své doprovodné fotografie a rostliny se do Brna přijeli podívat
i manželé Jandovi (foto Jan Gratias)

Vstupenky opět umožnily prohlídku všech expozic botanické zahrady. Těší nás, že výstavu navštívili žáci a studenti všech stupňů škol a velký počet rodičů s dětmi. Výstava tedy splnila také roli osvěty. Přítomní pořadatelé poskytovali zájemcům pěstitelské rady, rozhodně kvalifikovanější než mohou získat v květinových síních a maloobchodech.

Ani letos nechyběly postery s popularizujícími texty a pěknými fotografiemi - Šubík, Gratias, Jandovi (foto Jan Gratias)

Ani letos nechyběly postery s popularizujícími texty a pěknými fotografiemi
- Šubík, Gratias, Jandovi (foto Jan Gratias)

Výstavu navštívilo mnoho známých osobností a přijeli se na ni podívat pracovníci několika botanických zahrad. Děkujeme touto cestou všem návštěvníkům, těší nás, že se již několik roků daří zvyšovat jejich počet, vždyť pro ně se podobné akce dělají a bez nich by neměly smysl. Jako na každé výstavě si zájemci mohli doplnit svoje sbírky, nejednou teprve vznikající, o nové rostliny. Nabízen byl široký sortiment semenáčů i dospělých rostlin z přebytků pěstitelů. Základní výběr byl až do posledních dnů výstavy.

Stálým vystavovatelem se stává předseda olomouckého klubu kaktusářů Michal Rec (foto Jan Gratias)

Stálým vystavovatelem se stává předseda olomouckého klubu kaktusářů
Michal Rec (foto Jan Gratias)

Už před letošní výstavou jsme informovali, že ji organizujeme jako poslední. Důvody jsou moje zdravotní problémy, vážné rodinné důvody, nechuť strávit na D46 a D1 dalších více jak 1000 km při cestách do Brna a zpět. Kromě toho byl již naplněn jeden z cílů výstavy – popularizovat pěstování nekaktusových sukulentů. Botanická zahrada má však velký zájem výstavu nadále pořádat a dostali jsme nabídku připravit ji také příští rok v termínu 6. až 13. 9. 2019.

Dyckie Jiřího Urbánka z KK Astrophytum Brno udivují svou krásou a dokonalostí tvarů (foto Jan Gratias

Dyckie Jiřího Urbánka z KK Astrophytum Brno udivují
svou krásou a dokonalostí tvarů (foto Jan Gratias)

Nás by také mrzelo, pokud by tradiční a celkem úspěšná akce zcela zanikla. Jsme proto velmi potěšeni, že se Pavel Hanáček, který je spolehlivý, odborně zdatný a široké sukulentářské veřejnosti dobře známý, rozhodl v naší práci pokračovat. Rádi mu pomůžeme radami, výstavními rostlinami i omezenou fyzickou přítomností v některých dnech výstavy, zejména na jejím začátku. Jak už víme, kolektiv vystavovatelů zůstane zachován a má předpoklady úspěšně pracovat i v dalších letech. Jeho dalšímu rozšíření nebo obměňování nic nebrání.

Návštěvnost výstavy se každoročně zvyšuje (foto Jiří Žahourek)

Návštěvnost výstavy se každoročně zvyšuje (foto Jiří Žahourek)

Příští rok má být výstava jednou z akcí ke stoletým výročím založení Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity. Považujeme to za dobrý vtip ve smyslu „život tropí hlouposti“. V každém případě budete na výstavě srdečně vítáni.

Fotografie z minulých výstav jsou umístěny
na webových stránkách www.sukulentar.cz.

V Prostějově, říjen 2018
Jana a Adolf Tomandlovi

 Výstava – celkový pohled (foto Jiří Žahourek)

Výstava – celkový pohled (foto Jiří Žahourek)

zpět

Adolf Tomandl
E-mail: atomandl(zav)seznam(t)cz
www.sukulentar.cz  

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630