Pocta Karlu Knížeti v Mladé Boleslavi

Součástí činnosti Spolku pěstitelů kaktusů v Mladé Boleslavi je mino jiné každoroční pořádání výstav kaktusů a dalších sukulentů. Za léta existence spolku se tyto akce uskutečňovaly na několika místech v okresním městě a od roku 2014 se pravidelně konají ve výstavním sále státního okresního archivu na mladoboleslavském hradě. Klub musel totiž opustit v té době užívané prostory Domu dětí a mládeže „ Na Výstavišti“, protože v nich začala probíhat rozsáhlá přestavba.

Po překonání počáteční nedůvěry ve vhodnost archivního sálu pro výstavu kaktusů se ukázalo, že týdenní výstava je právě ten únosný čas, který kaktusy a další sukulenty přežijí bez poškození, a naopak, že je vhodnější než v létě přehřáté prostory skleníku Domu dětí a mládeže, kde se výstavy konaly v předchozích letech. Navíc nám pětileté zkušenosti s archivním výstavním sálem ukázaly, že zde rostliny vydrží kvést podstatně déle než ve skleníku, což je z pohledu návštěvníků velké plus.

Přestěhování do archivního výstavního sálu také umožnilo rozšířit samotnou výstavu rostlin o doprovodné akce, které dříve nebylo možné v daných stísněných prostorách uskutečnit. Archivní panely se proto v době kaktusářské výstavy zaplňují fotografiemi severo i jihoamerických kaktusů, které na svých výpravách na stanovištích pořizují členové spolku Vašek Jakubec a Láďa Horáček.

Pro první rok, kdy byla výstava věnována 70. výročí úmrtí Alberta Vojtěcha Friče, byly připraveny i panely seznamující veřejnost s historií českého a světového kaktusářství i činností mladoboleslavského spolku. V roce 2016 jsme připomněli 50. výročí úmrtí Curta Backeberga, v roce 2017 pak 45. výročí vzniku mladoboleslavského kaktusářského spolku a letos bylo výročí hned několik, z nichž jedno bylo opět tak trochu regionální.

Vzpomenuli jsme totiž 95. výročí narození prvního „Zlatého Alberta“ Rudolfa Šubíka, který poslední léta života trávil v Luštěnicích u Mladé Boleslavi. Druhou osobností, kterou jsme veřejnosti přiblížili, byl zakladatel moderní botaniky Carl von Linné, od jehož úmrtí uplynulo 240 let. No a tím třetím byl letos v lednu zemřelý Karel Kníže, jemuž jsme výstavu dedikovali, protože ho považujeme za důstojného nástupce A. V. Friče a jednoho z nejvýznamnějších světových kaktusářů druhé poloviny 20. století.

Sepsat životopis Karla Knížete se ale zpočátku ukázalo být tvrdým oříškem. Ještě se dala dát dohromady jeho mladá léta před odchodem do emigrace, tomu posloužily především staré ročníky časopisu Kaktusy, kde Karel Kníže popsal své první výpravy do Ameriky, pozdější období ale bylo problém. Teprve od devadesátých let se zase začaly objevovat zmínky o něm, většinou z pera Jana Říhy. Proto jsme se s prosbou o nějaké bližší informace obrátili na něj. Nejen že nám dovolil použít informace z jeho textů, ale doporučil nám obrátit se přímo na dceru Karla Knížete Zuzanu, která převzala po otci vedení jeho firmy, a poskytl nám na ni i kontakt.

Ten jsme použili, seznámili Zuzanu se svým záměrem a požádali jsme ji o poskytnutí nějakých informací a především obrazové dokumentace. Nutno říci, že jsme se setkali s maximálním porozuměním a Zuzana nám přislíbila pomoc. Tak začala pilná e-mailová korespondence mezi Českou republikou a hlavním městem Peru Limou, která probíhala od poloviny dubna až téměř do začátku výstavy.

 

Pocta Karlu Knížeti v Mladé Boleslavi   Pocta Karlu Knížeti v Mladé Boleslavi

Pocta Karlu Knížeti v Mladé Boleslavi

Výsledkem byly čtyři velké panely seznamující návštěvníky se životopisem Karla Knížete, jeho cestami za kaktusy a firmou, kterou založil v roce 1970. Tato část byla doplněna i importními rostlinami Karla Knížete, které zajistili oba naši cestovatelé a další nám pro tento účel zapůjčila firma Kakteen Flora Ing. Pavla Heřtuse.

Samotná výstava proběhla od 4. do 10. června a milým překvapením pro nás pořadatele byla návštěva doktorky Ryvolové, první manželky Karla Knížete, kterou Zuzana o konání naší výstavy informovala. Zadostiučiněním pro nás proto bylo, že se jí výstava líbila a srdečně ji ocenila i Zuzana Kníže, které jsme po jejím ukončení zaslali pořízenou fotodokumentaci.

Dr. Ryvolova, první manželka Karla Knížete

Dr. Ryvolova, první manželka Karla Knížete

zpět

Mgr. Jan Šimonek
kenomisjan(zav)gmail(t)com

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630