Výsevy v zimě

Už 46. rok ostravští kaktusáři vydávají svůj časopis „Ostravský Ostník“. Vycházejí tu nejen klubové zprávy, ale často i zajímavé články s cestovatelskou či pěstitelskou tématikou. Proto jsme pro naše čtenáře „ukradli“ povídání na zajímavé téma – výsevy kaktusových semen.


Přišel podzim a s ním i první mrazíky, dokonce minulý měsíc mrazy a sníh jako uprostřed zimy. Kaktusy jsou zazimované a nastalo období relativního klidu. V tuto dobu je nejlépe myslet na to jak, v čem, kolik a co si připravíme svými výsevy na příští sezónu. Každý, kdo alespoň trochu vysévá, si předem zajistí některý seznam semen našich nebo zahraničních pěstitelů či firem, pokud ovšem nevysévá semena vlastní. Seznamy je možno vidět na našich schůzkách nebo si je objednat přímo na adresu domů. Nejznámější domácí katalogy semen jsou např. Pavlíček z Chrudimi, Drápela z Brna, Slaba z Písku nebo na sukulenty Pavelka z Příbrami a další. Známé jsou i zahraniční firmy jako Köhres, Uhlig z Německa či Brack z USA, stačí si jen vybrat a pustit se do práce. Většina podzimních a zimních výsevů se provádí pod zářivky do výsevních aparátů, kde mají semenáčky nejoptimálnější podmínky k růstu. Před 25. léty uvedl MUDr. Plesník v Ostníku na pokračování pěkný článek „O podmínkách klíčení semen kaktusů“. Ostníky z roku 1973 již vlastní jen několik málo lidí a ti kteří jej mají snadno zjistí, že text je téměř nečitelný. Dovoluji si proto vyčerpávající příspěvek o výsevech semen kaktusů znovu uveřejnit a kdo chce může posoudit zda se za ta léta ve způsobu výsevů něco změnilo. - Lumír Král -

O podmínkách klíčení semen kaktusů
Doba výsevu je vždy provázena řadou dobrých předsevzetí a nadějí každého kaktusáře. Neuškodí proto rozhlédnout se po literatuře týkající se výsevů. V tomto příspěvku nepředkládám výsledky svých vlastních zkušeností, pouze jimi koriguji zprávy některých autorů, které pokládám za nedostatečně podložené. Klíčením semen kaktusů a podmínkami, které je ovlivňují se v posledních letech zabýval zejména Karel Zimmer, který své poznatky uveřejňoval postupně v časopise KuaS, další články na toto téma byly zveřejňovány ve Stachelpostu a samozřejmě v našem časopise Kaktusy. Pokusím se o souhrn publikovaných údajů…

A kdo chce číst dál, ať si klikne na www.pavko.cz/kko/clanky/vysevy-v-zime
 

zpět

Text
Lumír Král

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630