Blahoželáme…

Vážení kaktusárski priatelia, obraciam sa na Vás všetkých, aby ste mi zaslali pre rubriku nášho časopisu Cactaceae etc. nasledovné údaje o členoch Vášho klubu, ktorí sa t. r. dožívajú okrúhleho jubilea (teda od 50 rokov vždy po každých ďalších 5 rokoch - napr. 55, 60, 65 až donekonečna…). Vždy po vyjdení každého nového čísla mi chodia sťažnosti, že prečo práve oni tam nie sú… Jednoducho, keď nemám údaje od Vás, neviem si ich získať inak. Niektorí predsedovia klubov mi v minulosti oponovali, že ide o citlivé údaje. Ja však nepotrebujem dátumy narodenia či rodné čísla - mne bohato stačia údaje v takejto podobe:

Presný názov klubu (napr. Klub kaktusárov Nobilis Bratislava…)
Titul, meno a priezvisko (napr. PhDr. Igor Dráb…)
Vek, ktorý sa jubilant dožíva v roku 2018 (napr. 65 rokov…)
V ktorom štvrťroku roku 2018 sa dožíva tohto jubilea (napr. II. štvrťrok, narodil sa v mesiacoch IV.-VI.…)

To je všetko! Pošlite mi tieto údaje pre celý rok 2018 obratom, za čo Vám vopred ďakujem - uzávierka čísla 1/2018 Cactaceae etc. je 20. januára/ledna 2018. A radšej načas, ako nikdy…

zpět

Igor D. Dráb
www.cactaceae.eu
www.blogidd.eu
www.florina.sk
igor.drab(at)cactaceae(dot)eu
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630