Jaroslav Kůs – aktivní kaktusář s devíti křížky

Členská základna našeho Děčínského klubu kaktusářů, má, stejně jako většina klubů v republice, problémy s tím, že kaktusářů jaksi nepřibývá. Je však příjemné, že našich přibližně dvacet členů se potkává pravidelně na schůzích, každoročně jezdí na kaktusářské výlety do sbírek stejně potrefených kolegů a dokonce pořádáme malou výstavu kaktusů spojenou s prodejem přebytků. Vcelku nic až tak pozoruhodného, kdyby…

Jaroslav Kůs na kaktusářské schůzi, kde proběhla gratulace členů

Jaroslav Kůs na kaktusářské schůzi,
kde proběhla gratulace členů

Kdyby se všech těchto aktivit neúčastnil také náš, dnes již devadesátiletý člen, pan Jaroslav Kůs! Narodil se 24. října 1927. Kaktusům se věnuje intenzivně od šedesátých let minulého století. V roce 1966 vstupuje jako člen do Klubu kaktusářů Františkovy Lázně. Postupně se stává jedním z nejaktivnějších členů tohoto spolku a pravidelně vystavuje své výpěstky na vyhlášených františkolázeňských výstavách. Ve funkci předsedy Klubu kaktusářů Františkovy Lázně zůstal až do dubna 2009, kdy se ve svých 82 letech přestěhoval s těžce nemocnou manželkou ke své dceři do Děčína.

V loňském roce na návštěvě u přítele Rudolfa Slaby v Tálíně (vlevo Ing. Josef Míka, Jaroslav Kůs uprostřed, vpravo Petr Zeman)

V loňském roce na návštěvě u přítele Rudolfa Slaby v Tálíně
(vlevo Ing. Josef Míka, Jaroslav Kůs uprostřed, vpravo Petr Zeman)

Od té doby také náš kroužek pravidelně navštěvuje a s elánem jemu vlastním, se zapojuje do všech aktivit. Svou velmi pěknou sbírku má umístěnou na zaskleném balkoně v panelovém domě na Starém městě v Děčíně. V současné době pěstuje asi 250 kusů kaktusů a sukulentů.

Rád bych popřál našemu oslavenci mnoho dalších let ve stejné pohodě,
aktivitě a zdraví. K tomuto přání se připojují všichni členové
Klubu kaktusářů v Děčíně!

 zpět
Libor Kunte
kuntelibor(at)volny(dot)cz

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630