Helmut Nagl
1932 – 2016


(Překlad příspěvku Wolfganga Papsche, prezidenta rakouské kaktusářské společnosti GÖK)

Helmut Nagl, foto www.cactusaustria.at  

Neočekávaně nás zastihla zpráva, že dne 3. února zemřel Helmut Nagl. Vždyť jsem mu ještě před několika dny telefonoval ohledně nějakého literárního odkazu a on se rázem proměnil, ostatně jako vždy navzdory svému věku, ve svěžího, zjevně zdravého, zájmem překypujícího a vysoce kvalifikovaného přítele, kaktusáře. O to bylo překvapivější smuteční oznámení: Pan Mammillaria, Pan Echinofosulocactus, Pan Thelocactus, Pan Turbinicarpus už nebude víc…

Helmut Nagl se narodil v roce 1932 v Traunkirchenu, kde navštěvoval základní školu před tím, než ji zaměnil za gymnázium v Gmundenu. Jeho zájem o rostliny probudil zdejší profesor biologie, studenty přiléhavě přezdívaný "Bovist" (druh houby, pozn. překl.).

Začal se intenzivně zabývat místní flórou. Rozsáhlý herbář dodnes svědčí o intenzivní sběratelské činnosti v letech 1950 až 1955. Z jeho záznamů a herbářových položek lze vysledovat, co se v místní přírodě od těch dnů změnilo. S touto prací chtěl Helmut Nagl po svém odchodu do důchodu pokračovat. Bohužel zůstalo jen u záměru, do popředí se začínal dostávat jeho jiný zájem.

Od svého bratra převzal nějaké kaktusy. Tady se v něm probouzí kaktusářská vášeň.
V roce 1968 se dozvěděl o Společnosti rakouských kaktusářů (Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde, ve zkratce GÖK) a stal se jejím členem. K dosažení optimálních podmínek pro růst rostlin postavil první skleník. K němu přibylo také vyhřívané pařeniště pro rostliny z rodu Echinofossulocactus, kterému brzy věnoval mimořádný zájem. Počáteční smíšená sbírka byla pomalu převáděna na sbírku specializovanou. V roce 1974 mohl Helmut Nagl poprvé vycestovat do Mexika, a v toku času se posléze přiřadily další a další studijní pobyty v této zemi. To se odrazilo v prioritách jeho zájmů o následující rody; Mammillaria, Thelocactus, Turbinicarpus a zejména Echinofossulocatus. V roce 1987 byla na jeho počest popsána jedna z mamilárií jeho přítelem Wernerem Reppenhagenem jako Mammillaria nagliana.

Kromě kaktusů měl Helmut Nagl také na srdci spolkový život. Na mnoho let převzal předsednictví hornorakouského kaktusářského spolku, později předsednictví kaktusářského spolku Salzkammergut.

Inspirovaný kaktusářským sympoziem „Atterseetagung“ už od 80. let usilovně plánoval realizaci mezinárodního setkání, které by bylo tematicky zaměřené na sukulentní rostliny. To se mu skutečně společně s přáteli z místního Solnohradského sdružení v roce 1990 podařilo. Každé dva roky se pak sběratelé sukulentních rostlin setkávali v Traunkirchen, aby si vyměňovali poznatky a nápady s mezinárodními odborníky. V roce 1997 se stal členem IOS a v roce 2005 byl jmenován čestným členem společnosti GÖK.

Helmut Nagl zanechal významné stopy nejen na národní úrovni, ale mezi kaktusáři rovněž i na úrovni mezinárodní. V análech společnosti GÖK bude mít jméno Helmut Nagl zvláštní místo a díky Mammillaria nagliana bude jeho jméno v kaktusářském světě přítomno navždy.

Wolfgang Papsch
Prezident Spolku rakouských přátel kaktusů


Takto jsem ho znal, plného síly a nápadů. Ale už je to dávno, co jsme plánovali nad mapami. Díky za vše, kamaráde…

Helmut Nagl, foto archiv autora překladu, Jardy Záhory

Helmut Nagl, foto archiv autora překladu, Jardy Záhory

zpět

Text a foto
Wolfgang Papsch
Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde
http://www.cactusaustria.at/ 
Překlad Jarda Záhora

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630