Nemáte-li skleník, nezoufejte a pěstujte kaktusy
celý rok na parapetu okna
aneb nová filozofie pěstování kaktusů

Nečekejte nějaké zbrusu nové rady a návody k pěstování kaktusů. Jednak bylo už téměř vše popsáno a navíc jistě platí, že pokud nevlastníte rodinný domek se zahradou, nebo nějaký pozemek, jen těžko můžete budovat rozsáhlou sbírku, kompletovat své oblíbené rody kaktusů o komerčním množení ani nemluvě. Proto se mohou brát následující úvahy a povídání také jen jako jakési sebechlácholení a léčba mindráku autora.

Nicméně platí, že zavál-li vás osud do města, máte zde samozřejmě omezené možnosti pro velkolepé pěstování ve skleníku nebo aspoň pařeništi. Ale stačí mít okna orientovaná na jih a poněkud širší parapety nebo balkon a není vše ztraceno. Řeknete: Okenní truhlíky nebo mísy a pěstování mrazuvzdorných kaktusů, to už tady také bylo, stačí se jen podívat na internetové stránky a diskusní fórum Klubu kaktusářů Plzeň, kde jsou dokonce otevřena témata, např. Pěstování mrazovzdorných kaktusů nebo Okenkářovo (zimovzdorné) okénko… Samozřejmě, venku za oknem můžeme pěstovat kaktusy třeba i ve květináčích a zalévat je podmokem, mnohé už ale také napadlo, že by bylo možná jednodušší udělat za oknem „záhon“ v míse a tady kaktusy sesázet, proložit kameny a vytvořit tak jakousi přirozenou scenérii.

Musím se přiznat, že takové ukázky jsem na zmíněných internetových stránkách bedlivě prohlížel a protože jsem dříve pěstoval také bonzaje a alpinkařil, začala se mně rodit v hlavě představa takového pěstování, které by navíc vstřebalo i jakýsi nový přístup ke kaktusaření. Jde o to pěstovat rostliny tak, aby rostly a vypadaly jako na přirozených stanovištích. Proto alpinkáři staví skalky, aby jejich alpinky žily ve spárách“ nebo na sutích a navíc aby skalky vytvářely iluzi skalních útesů a srázů, třeba typických pro tu nebo jinou horninu. U bonzají se jde ještě dále a iluze přirozené kompozice se tvoří zcela volně, jen podle estetických měřítek.

To jsou ale pouze jakási vnější hlediska. Hlubší podstata a jakási nová filosofie pěstování spočívá v tom, že chceme uplatnit „přírodě blízké pěstování“. S ohledem na naše klima je zřejmé, že takto můžeme pěstovat pouze kaktusy ze severní polokoule a z území, kde jsou minimální teploty podobné těm u nás. Srážky musí být samozřejmě regulovány, nejsou u nás pouště a jejich chod je zcela odlišný. Při pěstování na parapetech jejich množství redukujeme jakousi boční ochranou okny a zdí nebo střechou.

Co je však nejdůležitější pro tento způsob pěstování, který má být bližší přirozeným podmínkám je to, že kaktusy jsou celoročně vystaveny proudění vzduchu, střídání teplot i zimnímu ochlazení a přímému nefiltrovanému záření, umocněnému ještě odrazem od skel. To je asi ten nejdůležitější faktor, specifický pro předokenní pěstování, zvláště ve vyšších poschodích, který se zásadním způsobem promítá do vzhledu rostlin.

Pochopitelně, dodržení vodního režimu, typického pro tu nebo onu geografickou oblast a zejména respektování sezonního vegetačního klidu můžeme rovněž zařadit mezi dodržování přírodních podmínek, ale to všichni znalí kaktusáři dobře vědí, protože ignorování této potřeby zcela jistě vede k úhynu rostlin. Opravdu platí zásada: Kaktus zabiješ zcela jistě pouze nesprávnou zálivkou.

Ale nyní již k věci. Při prohlížení ukázek na zmíněném Diskusním fóru KKP jsem považoval za problematické hlavně dvě skutečnosti. Autoři příliš nedbali na věrohodnost imitace „přirozeného“ prostředí“ a tak třeba různorodé kameny odlišných hornin nakladli na povrch mísy nebo sestavu kamenů a jakousi skalku posypali nakonec štěrkem z úplně jiné horniny a podobně, takže scenérie působily zcela nevěrohodně.

Další problém se dal vytušit (aniž by byl autory zmíněn) při regulaci vlhkosti substrátu. Ten sice může být průlinčitý, ale ve velké, byť ploché míse nebo truhlíku substrát jen pomalu vysýchá, jsou problémy s odtokem, nemluvě o fatálním následku, kdyby náhodou došlo k zatečení v zimě.

Proto jsem začal vytvářet jakési miniskalky v miskách různých velikostí, umělohmotných i keramických, vždy však s drenáží štěrku na dně a na něm s vrstvou minerální štěrkové půdy. Do této vrstvy byly svisle usazeny ploché kameny hornin se zajímavou strukturou nebo povrchem, často vápenec, hadec, granodiorit nebo jiné vrstevnaté horniny. Na povrchu misky pak vznikly štěrbinové, vyboulené miniskalky (babky), které byly osázeny odrostlejšími semenáči a to nejlépe v průběhu několika let, spolu s doprovodnou miniaturní zelení, různými druhy rozchodníků nebo rozličnými kultivary rodu Delosperma. Měla by ale platit zásada, že tyto rostliny by neměly být nápadnější, než kaktusy. Proto by se asi nedaly do takové kompozice doporučit netřesky. Této tvůrčí činnosti je třeba věnovat pozornost, vždyť nakonec zjistíte, že hledání zajímavých kamenů je také vášeň, která člověka baví. Mělo by platit, že sestavená miniskalka bez osázení by měla být sama o sobě estetickým zážitkem.

Popsané pěstování má celou řadu výhod. Můžeme odděleně v jednotlivých miskách pěstovat druhy s podobnými nároky, protože vlhkostní režim substrátu lze docela dobře individualně ovládat. Zaléváme výhradně podmokem, i když zvláště při probouzení na jaře je velmi účinný postřik nebo rosení. Svislé uložení kamenů a vytvoření štěrbin se může považovat za ukázkový příklad využití přírodní předlohy a tudíž naplnění zásady „přírodě blízkého pěstování“. Aniž bychom spekulovali, dá se očekávat, že takové uložení kamenů vytváří účinnou drenáž a na druhé straně udržuje přiměřenou vlhkost pro kořeny, ozářené kameny přenášejí teplo a vyhřívají substrát a tak dále.

Samotné celoroční pěstování kaktusů za oknem, pod přímým každodenním dohledem, je velmi zábavné a dá se říci, že může „naplnit“ plnou měrou život nejen důchodce. Kaktusy totiž můžeme „velmi důvěrně“ pozorovat permanentně. Jak sezónně mění vzhled, reagují na počasí, oceňujeme každou maličkost, všímáme si každého jedince, pupenů květů které vytahujeme očima, sledujeme poletující hmyz, jak zrají plody a rozčilují nás ptáci, co nenechají nic na pokoji, jemné chmýří si pletou s mšicemi a jsou schopni vyklovat do lodyh a temen nemalé díry.

Klasik by řekl, že kvantita prožitků se mění ve kvalitu a hloubku a tak jak roky jdou a přibývají, přestáváte se těšit z „lánů okurkovitých“ a vytáhlých skleníkových individuí a vaše mysl bude těkat z jedné miniskalky a „krajinky“ na druhou a úspěch pěstování přestanete hodnotit podle velikosti přírůstu. Přesto se ale dočkáte brzského kvetení, protože platí přírodní zákon „Zachování druhu“ a s ním i to, že čím více je jedinec ohrožen např. nepřízni počasí, tím více usiluje se množit a zachovat potomstvo. Smrky letos obalené šiškami by vám mohly povídat, co jim v minulých letech šlo hlavou…

A to vše, co vám potáhne hlavou nad miskami s kaktusy, pěkně srovnanými
na parapetu okna… To je ta "Nová filosofie pěstování kaktusů“.

zpět

Text a fotografie
Radomír Mrkva
mrkva(zav)mendelu-cz

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630