Jubilea v pardubickém spolku

S věkem rostou kaktusy do krásy, říkává se. O kaktusářích to sice většinou tak úplně neplatí, ale přesto jsou některá významná životní čísla hodna zmínky.

Milan Smutný (vlevo) s Františkem Dostálem

Letos dovršili úctyhodného věku hned tři významní členové pardubického spolku pěstitelů sukulentů. Rovných devadesáti let se dožil ing. Milan Smutný, nestor našeho klubu. Mnoho kaktusářů z celé republiky, zvláště těch starších, jej zná jako jednoho z čilých objížděčů sbírek, neboť jeho povolání jej nutilo k intenzivnímu cestování po celé zemi - ale zároveň mu ho také umožňovalo - a v jeho rámci se často stavoval v různých kaktusových sbírkách a dodnes je jedním z pamětníků, kteří dají k dobru nějakou historku ze setkání s Janem Šubou, Vladislavem Vojtou, Zdeňkem Fleischerem a mnoha jinými. Jeho druhdy krásná a pestrá sbírka, kterou měl umístěnou ve skleníku na střeše garáže a také v prostorách půdy pod střechou rodinného domu (mám za to, že patřil k průkopníkům tohoto způsobu umístění sbírky u nás), byla cílem četných návštěv kaktusářů od nás i ze zahraničí.

Jeho pěstitelské mistrovství mu umožnilo také rozpěstovávání a sprašování mnoha vzácných kaktusů z Chile či Patagonie (z mé někdejší návštěvy mi utkvěly v hlavě hlavně krásné velké kvetoucí Eriosyce a záhonek s kdysi málo vídanými pterokaktusy), ale i Mexika. Však také jeho nabídka semen patřila k jedněm z největších v republice a fungovala pravidelně, dokud to zdraví a síly umožňovaly, ještě někdy na začátku milénia.

Ve srovnání s vpravdě metuzalémským stářím Milana Smutného je osmdesátka Františka Dostála věk skoro juniorský, ale v každém případě již také věk mnoha životních zkušeností a moudrosti. František patří k zakládajícím členům pardubického spolku a po celou dobu jeho fungování byl jeho duší i obětavým funkcionářem. Kdysi dávno působil jako jednatel, po obnovení činnosti spolku v roce 1999 pak řadu let jako jeho předseda. Za těmito vznešenými tituly je však potřeba vidět také hodiny práce nad organizací přednášek, zájezdů a výletů, které pro spolek organizoval a vdechoval tak spolku život, nemluvě ani o jeho poťouchlém smyslu pro humor, kterým dodnes osvěžuje setkání členů našeho spolku.

Také jeho sbírku v zahrádkářské kolonii Na Ležánkách v Pardubicích zná řada českých i zahraničních kaktusářů ze svých návštěv, při nichž jistě obdivovali řadu jeho pěkných „mexičanů“, zvláště těch drobnějších. Krom toho František vždycky pěstoval i to, do čeho se nikomu moc nechtělo, ale skoro každý to potřeboval, a to podložky pro roubování. A tak v záhonku ve skleníku pravidelně sprašuje jusberty a vysévá pasakány či myrtiláky od kaktusářů vyjíždějících do domoviny kaktusů.

Na rozdíl od ing. Smutného Františkovi zdraví stále dovoluje věnovat se kaktusům téměř naplno a účastní se klubových výstav i dalších tradičních akcí jako Otvírání sezóny ve Dvoře Králové nebo zářijové chrudimské burzy.

Václav Richtr (vlevo) s Antonínem Hlavou

A konečně za třetí: Václav Richtr, dodnes aktivní cestovatel, se v plné síle letos dožívá sedmdesáti pěti let. Sbírku budoval s kamarádem Antonínem Hlavou a dodnes pro svá polní čísla používá společný akronym HR (Hlava+Richtr). Zajímá se o kaktusy, zvláště ty jihoamerické, ale i o sukulenty. Podnikl za nimi řadu cest na naleziště, především do Bolívie a Argentiny, Mexika ale také do JAR. Pro svůj dar živého vyprávění také oblíbeným přednášejícím v našem spolku, ale i leckde jinde.

Přejeme všem třem mnoho potěšení s jejich oblíbenými rostlinami, hojnost zdraví a dobré nálady do mnoha dalších let.

Za pardubický spolek
Aleš Kozár, předseda

zpět

Aleš Kozár
ales.kozar(zav)post.cz
http://spspce.maweb.eu/
 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630