Zlatý Alberto 2015: Ing. Gabriel Vereš

Tak jako každoročně, bylo i letos 26. 9. 2015, po chrudimské burze předáno již šestnácté ocenění Zlatý Alberto za celoživotní úsilí ve prospěch rozvoje kaktusářství a sukulentářství v českých zemích a na Slovensku. Ocenění získal pan Ing. Gabriel Vereš ze Sliače.

Začátky jeho kaktusaření jsou spojeny s Čáslaví a Prahou. V Čáslavi byl na vojně a do Prahy jezdil na „opušťáky“ za bratrem, který měl malou sbírečku kaktusů na okenním parapetu. Od něho dostal první rostliny. Dalším výrazným impulsem bylo seznámení s panem Křepelou, zkušeným pražským kaktusářem. Pan Křepela Gabrielovi daroval bedničku kaktusů, z nichž některé kusy rostou ve Sliači dodnes a těší se Gabrielově velké úctě. Zmiňuji-li Gabrielovu sbírku, musím ji blíže popsat: 51 m2 kryté plochy a 126 m2 volné plochy bez zakrytí, dohromady cca 177 m2 bez jakéhokoliv vytápění. To napovídá, že sbírka je zaměřena na mrazuvzdorné kaktusy Severní Ameriky.

Gabriel je činný jak přednáškově, tak literárně. Právě nedávno vyšel druhý díl jeho knihy Mrazuvzdorné kaktusy Severní Ameriky za spoluautorství Jirky Štembery. V roce 2005 chtěl vycestovat spolu s Vláďou Zatloukalem za kaktusy do USA. Cestu ale zmařily pracovní povinnosti. Dovedu pochopit, jaké zklamání to bylo. Myslím ale, že druhý díl jeho knihy, je pro všechny, kteří se na stanoviště v USA nedostali, krásnou přehlídkou tam rostoucích mrazuvzdorných rostlin. V letech 2004 – 2007 pracoval Gabriel také ve výboru SČSPKS.

I když Gabriel při předávání ceny zapochyboval, jestli právě on si cenu zaslouží, potlesk přítomných ho, doufám, přesvědčil.

zpět

Jaroslav Vích
E-mail: jaroslav.vich(zav)gmail.com

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630