Zimovzdorné kaktusy na Nechranicích 2014

Dovolte mi podělit se s čtenáři o výsledky snažení o volnou kulturu zimovzdorných kaktusů. Za poslední roky výrazně přibývá na naší skalce kulovitých kaktusů, které ukazují svoji schopnost růst i v našich klimatických podmínkách. Neustálé přestavby skalek a rozšiřování našeho experimentu probíhá již od roku 2007.

Ačkoli již mám téměř všechny opuncie vystěhovány na okraje skalky, které se neplejí (přání mé manželky a hlavní odstraňovatelky plevelů), stromkovité druhy jsou naopak dominantami našeho snažení. V literatuře i na webech s fotografiemi skalek jsou uváděny ze stromkovitých opuncií jako plně zimovzdorné Cylindropuntia imbricata a Cylindropuntia whipplei. Obě rostliny u mne prospívají, první uvedená pravidelně kolem desátého července kvete.

Cylindropuntia imbricata - detail květu

Cylindropuntia imbricata - celkový pohled

Cylindropuntia whipplei v předjaří

Rostliny Cylindropuntia imbricata jsou dominantou skalky během celého roku, je na nich velmi názorně vidět příprava na zimu a zbavování se vody z pletiv, to je celkem názorně vidět na následujících snímcích téže rostliny během podzimu a v zimním čase.

Cylindropuntia imbricata po zakrytí skalky skly na počátku listopadu

Cylindropuntia imbricata zimní svěšení stonků

Při zakládání skalky jsem dostal ještě jednu cylindropuncii – u ní si nejsem jist jménem, nicméně detail s květem lze spatřit na níže umístěném fotu. Snad jde o rostlinu Cylindropuntia kleiniae, nicméně jist si nejsem a na internetu lze najít pod stejným názvem poměrně rozdílné obrázky. Roste dobře, stonky jsou velmi lámavé a snadno koření. Již po dva roky mi v červenci udělala radost květy. V současné době se již při výšce kolem jednoho metru nevejde pod žádné sklo, za „trest“ ji tedy na ochranu proti nepohodě pouze balím do tkaniny, mám obavu z namrznutí.

Cylindropuntia sp. (kleiniae?)

Podobný proces zbavování vody jako u opuncií je názorně vidět i u některých mohutnějších druhů echinocereusů, na snímcích E. triglochidiatus v různých ročních obdobích.

Echinocereus triglochidiatus

Rostlinky po odstranění krytu počátkem března a tentýž trs v červnu na vrcholu kvetení.

Echinocereus triglochidiatus

Druhou základní strategií je „zalézání“ pod povrch, kdy se rostlinky dostávají až téměř do roviny s terénem. Na dalším snímku je E. viridiflorus se semenáčkem ze samovýsevu vedle v březnu.

Echinocereus viridiflorus

Stále jsem toužil po nových rodech a druzích, mé přání se mi naplnilo díky vstřícnosti pana Miloslava Hájka z Třemošné – sezóna kvetení kaktusů u mne díky jeho rostlinkám začíná již koncem dubna, zahajují ji kromě pediokaktusů také sklerokaktusy a další rostlinky, které jsou představeny na následujících snímcích.

Je s podivem, že již koncem dubna i ve venkovních podmínkách přichází první radost z květů. Nevyhlášenou soutěž zpravidla vyhrává miniaturní pediokaktus, sklerokaktus na dolním snímku bere stříbrnou medaili. Vzhledem k umístění rostlin na stejném záhonu je ale nutno poznamenat, že fakticky kvetou současně, ale vždy v posledním týdnu v dubnu.

Sclerocactus wrightiae HK 1336 Wayne Co Ut

V květnu potom nastoupí další kaktusy rodu Navajoa a Toumaeya. Z echinocereusů samozřejmě zahajuje kvetení zelenokvětý Echinocereus viridflorus, to již ale bývá koncem května a přichází nejkrásnější čas června, kdy se pustí do kvetení ostatní echinocereusy a opuncie.

Lze konstatovat, že radost z květů kaktusů trvá něco málo přes dva měsíce, záleží ještě na konkrétním stanovišti a blízkosti skály, která pozitivně ovlivňuje mikroklima v nejtěsnější blízkosti rostlin. Podobně i semenáčky ze samovýsevů klíčí jen na místech, do jisté míry chráněných, kde v první fázi klíčení a růstu nepotřebují extrémně slunečnou a suchou polohu. Tvorbu semen pozoruji jen u některých druhů kaktusů, opylování obstarává pouze matka příroda.

Každý rok je pochopitelně jiný, snad ještě upřesňující informaci, zakrytí kaktusových rabátek a záhonů autoskly na zimu provádím zpravidla na přelomu října a listopadu, odkrývám na začátku března, občas si tedy kaktusy užijí kromě říjnových plískanic i jarní sněhové nadílky a březnových mrazů.

Přidávám ještě trochu dat:
Písčitou původní půdu poněkud vylepšuji o zahradní zem, půdní reakce je kyselá, rabátka se snažím stavět z místních kamenů, doplněných o čedičové z úbočí nedalekých Doupovských hor. Klimatické podmínky v nedalekém měřicím místě ČHMÚ v Tušimicích (cca 1 km vzdušnou čarou severně) jsou následující:

  • Nadmořská výška: 320 m nad mořem
  • Průměrné roční srážky: 433 mm (léto 279 mm, zima 154 mm)
  • Průměrná roční teplota: 8,6°C
  • Průměrný roční sluneční osvit: 1532,6 hodin (v poslední dekádě 1683,9)

Údaje jsou čerpány z disertační práce Ing. Lenky Hájkové, sledované období je posledních 45 let (1968 – 2012). Teplotní výkyvy se pohybují od -23,9°C do +37,9°C, je třeba si ale uvědomit, že zejména v horkých letních dnech je mikroklima jižně orientovaného skalního výchozu zcela odlišné a hodnoty maximálních teplot v úrovni kaktusů dosahují podstatně vyšších hodnot, pozitivní vliv na zdraví rostlinek má jistě i otevřená větrná poloha.

Pokud se někdo z čtenářů rozhodne jít cestou drsného pěstování pouze se zimním krytím, nechť mu předcházející řádky jsou inspirací a výzvou. Ještě pro potěchu oka přidávám pár závěrečných obrázků.

Poléhající stonek s vyrážejícími novými rostlinkami je vidět
zpravidla až u starších exemplářů.

Echinocereus viridiflorus je jednou ze základních trvanlivých rostlin,
toto je tuším ještě rostlinka od pana Ing. Chvosty.

Velikost květů v poměru k velikosti těla
je zdrojem obdivu náhodných návštěvníků.

Koryfanty se mi nejlépe rozmnožují samovýsevy a podobně jako opuncie
pravidelně vytvářejí semena.

zpět

Text a fotkografie:
Míra Řebíček
m_rebicek(zav)volny(t)cz

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630