Další poznámky k Aztekium valdezii

Přečetli jsme v internetovém občasníku XEROPHILIA • Volume III, č. 2 (9), červen 2014
http://xerophilia.ro/ 

Anonymní příspěvek:
Stojím na úpatí hory, nedaleko od místa, kde rostlina roste, a protože jsem se chtěl dozvědět trochu více o Aztekium valdezii, dal jsem se do hovoru s několika domorodci. K mému překvapení jsem se dozvěděl, že tato rostlina je místním lidem známá. Nazývají ji „peyote“, i když s rodem Lophophora (pro který je toto domorodé označení užíváno) nemá nic společného. Věří ovšem v její léčebné vlastnosti, protože mají víru, že zmírňuje bolesti kostí a svalů.

Aztekium valdezii

Aztekium valdezii bylo používáno zejména dříve, zvláště staršími lidmi, kteří rostliny řezali na plátky a přikládali na bolavá místa, nebo nakládali do sklenic s alkoholem a postižená místa roztokem masírovali.

Podle svědectví místních se tímto způsobem lokality tak decimovaly, že v dalších letech bylo čím dál tím obtížnější dostatek rostlin najít. Žena, která žije nedaleko od míst, kde aztekium roste, mi řekla, že jednoho dne její manžel shromáždil plnou tašku, a z naložených rostlin vzniknul dobrý přípravek pro znecitlivění nohou svých bojových kohoutů, čímž se zvýšila odolnost a vytrvalost zvířat při akci. Další starší žena řekla, že není žádný problém naplnit tašku rostlinami, ale že v léčebné účinky příliš nevěří, neboť ona se snažila své problémy takto léčit, ale bez viditelných úspěchů.

Je těžké určit, jak dlouho jsou léčivé účinky aztekií místními využívány. Ale do budoucna, ve spojitosti s rabováním pro sběratelské účely je pravděpodobné, že rostliny jsou tu v ohrožení, přesto, že tento jev není pozorován na jiných stanovištích. Zmínit lze na příklad početné populace Aztekium ritteri.

A. valdezii je sice chráněno nepřístupným terénem, přesto plán na jeho ochranu by mohl být velmi užitečný.Dobrá i špatná zpráva
Dag Panco, Teghes, Romania (zkráceno a poněkud upraveno – pp.)
XEROPHILIA • Volume III, č. 2 (9), červen 2014

Zatímco vám oznamujeme naši dobrou zpráva, nemyslím, že nelegální sběr je zastaven, nebo že lupiče potrápilo svědomí. Vůbec ne. Takové zázraky život nepřináší.
Jednoduše řečeno, dobrá zpráva je ta, že v poslední době byly nalezeny lokality A. valdezii na dalších 4 až 6 dalších místech.

To znamená, že genetického materiálu je dostatek, takže rabováním rostlin nehrozí jejich vymizení, jak jsme se báli ještě před několika měsíci. Samozřejmě, že některé menší populace by mohly zmizet úplně, jak se to např. stalo i s populací Ariocarpus bravoanus. Pachatelé jsou dnes známi, jenomže jejich zveřejnění není možné pro zoufalý nedostatek důkazů. Jsou to lidé, kteří získali moc a vytvořil propracovanou síť vztahů, které tvoří ochranu v případě vzniku problematické situace. To je známo z mnoha dalších oblastí, kde ochrana vzácných organizmů selhává.

Takže dobrou zprávou je, že A. valdezii určitě přežije, a že ohromující nové nálezy druhů Mammillaria (které právě byly popsány - M. bertholdii), přispějí k vyblednutí zájmu o A. valdezii.

Špatnou zprávou je, že nikdo nezastaví podniky, které se snaží využít dosud nezasaženou přírodu pro vlastní zisky, bez ohledu na to, jaké škody jejich hospodaření způsobí, například co se týče následující eroze, vymývání a odplavování půdy a podobně. Jako symbol naděje je uvedena fotografie rostliny, která vymyta deštěm i v této poloze zoufale bojuje o svůj život.

Aztekium valdezii

 

 zpět
Připravil:
Pavel Pavlíček

E-mail: pavlicek@chrudim.cz
http://www.cact.cz/

   
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630