Opustil naše řady
MUDr. Vladimír Plesník
(6. 11. 1931 – 4. 2. 2014)

Nesděluje se mi to lehce, ale bohužel naše řady opustil dlouholetý člen Klubu kaktusářů v Ostravě, vynikající pěstitel MUDr. Vladimír Plesník. Ještě v pondělí jsme spolu mluvili na schůzce kaktusářů a v úterý mě dost ranila smutná zpráva, že tiše a klidně zemřel ve spánku ve věku 82 let, kdy jej zradilo nemocné a vyčerpané srdíčko.

MUDr. Vladimír Plesník a Lumír Král na výstavě v r. 2009

S pěstováním kaktusů začal v šedesátých letech v nově založeném Kroužku kaktusářů v Ostravě-Porubě, kde nedaleko bydlel. Po několika letech přestoupil do KK v Ostravě, kde to měl zase blíže ze svého pracoviště na Krajské hygieně. V KK v Ostravě zastával různé funkce, nejdéle celkem dvacet let jako předseda. V roce 1971 vydal první číslo Ostníku, který vychází dodnes. Prakticky přes čtyřiceti let se v Ostníku můžeme setkávat s jeho překlady ze zahraniční literatury a dalšími zajímavými články.

MUDr. Vladimír Plesník a Walter Sýkora (2011)

Výčet zásluh o rozvoj kaktusářství na Ostravsku je podstatně větší a nelze zde v krátkosti všechno napsat. Jako Čestný předseda Ostravského Klubu kaktusářů byl v Chrudimi vyznamenán cenou nejvyšší - Zlatý Alberto 2005.

MUDr. Vladimír Plesník a ing. Jaroslav Vích (2013)

MUDr. Vladimír Plesník byl vynikající kaktusář, který se rád podělil svými pěstitelskými úspěchy. Jeho články můžeme najít v mnoha kaktusářských časopisech, ale jeho srdcovou záležitostí byl Ostník. Jako vynikající znalec a propagátor pěstování kaktusů zanechal po sobě na Ostravsku zřetelnou stopu, která přesáhla rámec regionu.

Věnujte prosím při čtení těchto řádků tichou vzpomínku člověku, jehož život je i kusem historie československého kaktusářství. Jestli je kaktusové nebe, tak se možná jednou potkáme. Nikdy nezapomeneme.

Čest jeho památce!

zpět


Za Klub kaktusářů Ostrava
Lumír Král
Lumir.Kral(zav)seznam.cz
http://www.pavko.cz/kko/  

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630