A zase ty Kanáry

Není tomu tak dávno, kdy jsem s rodinou poprvé navštívil ostrov Tenerife, největší z Kanárských ostrovů a informoval čtenáře internetových novin i čtenáře časopisu Kaktusy o závratné rychlosti růstu semenáčků kaktusů v tamních podmínkách. I letos jsem s manželkou a společně s Lídou a Pavlem Pavlíčkovými navštívil Tenerife opět, abychom si prodloužili léto, navštívili pěstírny kaktusů a pokochali se přírodními scenériemi v mnohém již připomínající skutečnou Afriku.

Centrum největší pěstírny Canary Cactus leží na okraji příjemného, starobylého městečka Güimar. Hlavní z manažerů sice nebyl ve firmě přítomen, ale pracovníci věděli, že nás mohou na exkurzi pustit, takže jsme s Pavlem strávili více než tři hodiny pochůzkou po polích a fóliovnících plných kaktusů i ostatních sukulentů.

Čerstvá výsadba Echinocactus grusonii na konci června 2011 byla přistíněna
černou rašlovou sítí proti připálení slunečními paprsky

Přede dvěma lety mě zaujal fenomén přikrývání nových výsadeb vzrostlých kaktusů černou rašlovou stínovkou, pod kterou se nepřipálí a lépe zakořeňují. Na konci října 2013, tedy zhruba dva a čtvrt roku po té, jsem tu samou výsadbu Echinocactus grusonii viděl znovu a nutno konstatovat, že kaktusy pěkně narostly.

Ta samá výsadba, ty samé rostliny, jen poněkud zvětšené,
a to dva roky a čtyři měsíce po té…

Ve zdejší pěstírně se kultivují především rostliny určené pro výsadby do parků, zahrad a na různá veřejná prostranství. Jedná tedy o vzrostlé, efektní kaktusové druhy, které plní především estetickou, nikoliv sbírkovou funkci.

Kvetoucí Vatricania guentheri

V sortimentu převažuje již zmiňovaný Echinocactus grusonii, Pachycereus pringlei, Vatricania guentheri, Pilosocereus palmeri, různé druhy ferokaktusů, agáví, velkých pryšců a řada dalších druhů.

Druhá část firmy leží nedaleko městečka Guaza na jihu ostrova. Zdejší provoz je poněkud modernější a jsou zde vystavěny velké moderní fóliovníky určené především pro pěstování kaktusů směrovaných k prodeji v květinářstvích a specializovaných obchodech po celé Evropě. Z toho důvodu je sortiment o poznání pestřejší.

Nad ročními semenáčky rodu Melocactus zůstává rozum stát

Kromě všudypřítomných „grusoňáků“ jsou nahusto pěstovány nejrůznější zástupci rodu Melocactus, kterým se v tamních podmínkách neskutečně dobře daří, dlužno však podotknout, že se na nich také velmi dobře daří nejrůznějším savým škůdcům typu puklice a vlnatka. Je tedy zřejmé, že udržení této zahradnické produkce prosté chorob a škůdců není bez notné dávky chemických přípravků myslitelné.

Když semenáčky přerostou - Weingartia sp.

O růstovém potenciálu kaktusů jsem se také zmiňoval v jednom ze článků v časopise Kaktusy (č. 2/2012 – Růstový potenciál kaktusů s nadhledem) a již jsem jednou viděl, co kaktusy v tamních podmínkách mohou dokázat.

Když semenáčky přerostou - Echinocactus grusonii

Při opětovném spatření této superintenzivní produkce jsem se znovu nestačil divit. Věřím, že stejně jako já budete překvapeni především důkazy zachycenými na fotografiích doprovázejících tento příspěvek…

Když se daří, tak se daří…

zpět

Text a foto © Libor Kunte
E-mail: kuntelibor(at)volny(dot)cz

 

(C)

zpět