Turbinicarpus graminispinus

Autor: Henryk Sikora
Prvně zveřejněno na plzeňském webu http://kkplzen.eu
 

Nově objevený druh Turbinicarpus graminispinus byl v roce 2011 popsán v časopise Cactus & Co a následně také v CactusWorld Vol. 29 No. 2. Na první pohled vypadá tato rostlinka jako suchý chomáček trávy vyrůstající ze skalní štěrbiny. G. Matuszewski pojmenoval tento druh jako graminispinus = „travnaté trny”. Tato drobná atraktivní miniatura má v průměry 15-20 mm. Areoly nesou sedm bílý okrajových trnu z toho jeden centrální, žlutohnědé barvy, až 3 cm dlouhý. Starší rostliny můžou mít další dva centrální trny. Velké květy, až 5 cm v průměru, čistě bílé až narůžovělé, se objevují obvykle v únoru [1].

Vvýňatek z deníku 16. 10. 2012:
Když jsme se vraceli z La Soledat, lokality Encephalocarpus strobiliformis a Gymnocactsus subterraneus, začali jsme plánovat cestu na následující den. Jeden z Karlových návrhu byl Turbinicarpus graminispinus. K tomuto jsme se zprvu stavěli trochu skepticky, protože předchozí lokality tohoto rodu byly spojené s dlouhým hledáním, za cenu několika malých rostlin nebo také žádných. Na druhou stranu T. graminispinus patří k poměrně nedávno objeveným rostlinám, lokalita ještě není příliš známá a tudíž i málo navštěvována, a to byla lákavá výzva.

Turbinicarpus graminispinus

Oproti předchozím druhům, kdy jsme měli k dispozici přesné souřadnice GPS, nyní jsme byli odkázáni jen na nejisté záchytné body a povšechný popis lokality. Po hlasování jsme se všichni shodli, že se pokusíme tuto rostlinu najít. Náš cíl byl tedy jasný, hotel s internetem v Doctor Arroyo, kde se pokusíme najít náš první záchytný bod. Večer sedíme s třemi notebooky na recepci, ale údajnou vesničku se nám na Google nedaří najít, jakoby neexistovala. Ráno se ještě informujeme u lidí v hotelu a okolí, ale bezvýsledně.

Při hledání bankomatu narazíme na skupinku asi 8 policistů, přičemž jeden z nich nám konečně sděluje, kde se naše vesnička nachází. Vyjíždíme tedy daným směrem a cestou uzavíráme sázky za jak dlouho T. graminispinus najdeme, zdali vůbec. Po čase přijíždíme na místo s několika domky, nikde žádná značka, tak si pro jistotu ještě název ověřujeme u místních obyvatel. Místo je správné a tak odbočujeme a pokračuje dále po prašné cestičce. Po několika kilometrech se rozhodneme zastavit a prozkoumat malé skalky u silnice. Netrvá dlouho a Karel vykřikne “mám ho!”.

Ve štěrbině skalky se nachází malá rostlinka připomínající chomáček trávy. Během chvíle nacházíme další rostlinky. Ze všech turbinikarpusů, které jsem doposud viděl, je tato populace kupodivu nejčetnější. Možná právě díky tomu, že zde ještě mnoho nadšených sběratelů nebylo. Dále již nepokračujeme a prohledáváme ještě kopeček na druhé straně silnice. I zde nacházíme dostatek rostlin, zejména na skalnatém vrcholku. Na této lokalitě roste i M. candida, M. formosa, M. pilispina, T. conothelos, N. conoidea atd. Společně fotíme tuto hezkou miniaturku a snažíme se najít nějaké semínko, což je v této době téměř nemožné. Nakonec se mi asi po hodině daří vyhrabat celkem asi 7 semínek, po prohledání několika desítek rostlin. Spokojení s krásnými kytkami a rychlým nálezem se vracíme zpět a pokračujeme podle plánu, kde je naším dnešním cílem Jaumave.

Turbinicarpus graminispinus na lokalitě

1. MATUSZEWSKI, G.F., V. MYŠÁK a Z. JIRUŠE. A new jewel in the genus Turbinicarpus: Turbinicarpus graminispinus. Cactus world: The journal of the British Cactus. 2011, roč. 29, č. 2, s. 65-68. ISSN 1751-1429.

Překlad – výňatek z deníku nálezce (16. 10. 2012) – Grzegorze Matuszewského
(Henryk Sikora):


Mexico 2009 - „polská expedice“ aneb po stopách rodu Turbinicarpus

Poprvé v historii se nám povedlo dát dohromady polský tým navštěvující Mexiko. Naše skupina byla v následujícím složení: Kazik Dobroczyński (podruhé v Mexiku), Darek Raczko (poprvé v Mexiku) a já (podeváté v Mexiku).

8. 11. 2009, neděle – NL 79.005 km

…Na mém kopci, trochu zepředu u vrcholku vidím desky nahnědlé dolomitové skály, a tak jdu k nim. Již při skalách si povšimnu, že ve štěrbinách roste žlutá suchá tráva, a mezi ní podobná, ale zcela malá travička. Vypadá poněkud divně, tak k ní směřuji a najednou vidím, že se jedná o rostlinu z rodu Turbinicarpus, ale doposud nikým neoznámená ani nepopsaná. Na takové objevy se čeká roky. Napětí v těle roste jak adrenalin a nedá se popsat, tak se momentálně cítím. Pro takové chvilky stojí za to jezdit do Mexika. Mezitím, než dorazí kamarádi, zkoumám terén, na kterém tato populace roste. Jedná se o okolí vrcholku, délky okolo 200 a šířky 50 metrů. Ukazuji kamarádům rostlinky a oni nevěří vlastním očím. Říkají, že možná rostly i na kopcích kde se pohybovali, ale zřejmě si jich nevšimli. Všichni jsou v euforii. Hodinu a více fotíme a dokumentujeme stanoviště a rostliny. Pojmenoval jsem ho hned jako Turbinicarpus graminispinus GM 1251, podle trnů připomínajících trávu (gramen – tráva). Kamarádi ho pojmenovali provizorně, zajisté ze srandy, Turbinicarpus grzegorzii. Roste ve štěrbinách skal a mezi vápenným štěrkem. Kilometr dál zastavujeme v místě, kde dolomitová deska málem kříží cestu. Již několik metrů od naší cesty vidím znovu náš objev. Je to ovšem velmi malé stanoviště, sotva pár desítek metrů čtverečních.

Henryk Sikora

Další viz také na:
http://www.cact.cz/noviny/2012/09/Turbinicarpus_graminispinus.htm
 

zpět

Text a foto  
Henryk Sikora

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630