Kruh se uzavřel. Co se skrývá za jménem
Lophophora ziegleri Werd.?

První zmínka o tomto jménu se v literatuře objevila v květnu 1937, BUXBAUM, F.: Jahrbuch der DKG.(1937): 23 „Der Formenkreis der Strombocacti“. BUXBAUM zde uvádí: firma SCHMOL importuje rostliny pod označením Lophophora Ziegleriana. Tvar stonku je zřejmý z vyobrazení na str. 26 (obr. č. 7). Rostlina na fotografii kvete a jedná se o etablovanou importní rostlinu [rostlina na obrázku je Lophophora diffusa – pozn.Grym].

Lophophora Ziegleriana - BUXBAUM, F.: Jahrbuch der DKG.(1937)

Druhá zmínka je uveřejněna v 1937, BORG, J.: Cacti. (1937) : 210. Je zde uveřejněn krátký popis: Lophophora Ziegleri Werd. Mexico. Still very rare in cultivation. Stem mostly solitary, very glaucous' and very smooth, with about 8 ribs just marked out by lines or slight furrows. Tubercles very low, with small tufts of white or whitish matted wool. The stem is more rounded, and hardly depressed at the centre, and the flowers are pale yellow. Stonek většinou solitérní, šedozelený a velmi hladký, s 8 žebry oddělenými nepatrnou rýhou. Tuberkule velmi nízké, s málo trichomy a s bílou nebo bělavě matnou vlnou. Stonek je okrouhlý, ve středu slabě stlačený, květy jsou světle žluté. Vyobrazení není uveřejněno.
V 1941, MARSHALL, W. T.: Cacti. (1941) :138, Marshall zde zveřejňuje pojmenování Lophophora Tiegleri Werd. Píše: tento druh se zdá být totožný s Lophophora Lewinii (Hennings) Thompson, popsaným v roce 1888. Jeho barva je žlutozelená, květy jsou barvy bílé až krémové. V roce 1944, CROIZAT, L.: Desert Plant Life. (march 1944) : 37 uvádí: Pod jmény L. ziegleri, L. ziegleriana a L. tiegleri jsou uváděny nepopsané formy lophophor , které odpovídají L. lewinii ve smyslu 1898, THOMPSON, CH. N.: Annual Report of the Missouri Botanical Garden.9(1898) : 127-135

Roku 1947 vydala firma SCHMOLL Katalog. 2. 1947, ve kterém uveřejňuje nabídku, kde se uvádí položky: Lophophora Lewinii, Lophophora Williamsii, Lophophora Ziegleri, Lophophora Ziegleri var. diagonalis, Lophophora Zieglerii var. mammillaris, Lophophora spec. nova albilanata, Lophophora spec. nova flavilanata. K těmto položkám nejsou uvedeny žádné další informace, jsou zde pouze uvedeny ceny.

Následující informace byly uveřejněny v 1947, SOULAIRE, D. J.: Cactus et Medicine (1947) : 121. V poslední době se v literatuře objevila nová rostlina (první dvě jsou L. williamsii a L. lewinii – pozn .Grym). Je to: Lophophora Ziegleri, někdy se píše Loph. Ziegleriana nebo Loph. Tiegleri. Tento nový druh byl rozdělen do variet, a v katalogu Schmoll 1947, můžete vidět uvedené variety diagonalis, mammilaris, albilanata, flavinata. Neznáme botanické popisy druhu a ještě méně jejich variet.

Zdá se jisté, že tento druh je totožný s Loph. lewinii jak je chápán Thompsonem 1949. John E. C. Rodgers . Cactus Succulent Journal of US. 21(1949) : 61-62. „Lophophora culture„. Uvádí že L. Tiegleri WERD. z Marshall a Bock, pg. 138, byl původně nalezen ve výsevech vypěstovaných ze semen, které poslal panu Eugenovi R. Zieglerovi Fernando Schmoll, obchodník s kaktusy v Mexiku. Jméno mělo být L. Ziegleri, protože bylo pojmenováno po Eugenovi Zieglerovi. Rodgers píše: viděl jsem původní rostliny, byly barvy stříbro šedě zelené, s pěti vlnitými velmi vystouplými tuberkulemi. Na areolách se vyskytuje málo vlny, nebo tam není žádná. Květ má krémovou bílou barvu, velikost květu je střední velikosti. Eugen R. Ziegler byl obchodní zástupce Ferdinanda Schmolla ve Spojených státech (inzerce v CSJ of US 1 (1929). V roce 1952, SOULAIRE, D. J.: Cactus France (1952): 116. .„Sur la specifité du Peyotl“. uvádí, že se u dovozců rostlin objevují rostliny s označením L. ziegleri, někdy je tato rostlina pojmenována L. zigleriana nebo tiegleri, spolu s nimi variety diagonalis, mamillaris, albilanata, flavilanata.

V roce 1953, CHAUVIER, L.: Cactus France (1953) : 255, „Lophophora williamsii et tieglerii“
Uveřejňuje fotografie ze své sbírky. Uvádí fotografii Lophophora tiegleri (píše, že zde se jedná o synonymum L. lewinii, ziegleri) a píše: že rostlina má mělké brázdy, svazky trichomů jsou výrazné, epidermis je více zelená, než šedá. Květy jsou velmi bledě žluté, plody jsou červené. [jedná se o L. diffusa - pozn. Grym].

V roce 1953, PAŽOUT, F.: Živa (1953) : 102-103. “Narkotické kaktusy z rodu Lophophora Coult.“ Pažout zde píše o rostlinách rodu Lophophora . V tomto článku uveřejnil fotografii rostlin pod jménem Lophophora williamsii var. caespitosa, L. ziegleriana var. mammilaris a var. diagonalis. Podle tvaru stonku lze usuzovat, že se jedná o importní rostliny. Jestli to jsou rostliny od firmy Quinta Schmoll nelze dovodit, ale jedna rostlina je Lophophora diffusa, a ta druhá může být takřka cokoliv (od L. fricii po L. williamsii).

V roce 1961, BACKEBERG, C. : Die Cactaceae V. (1961) : 2903 : uvádí, že v Katalogu SCHMOLL 2. 1947 se nachází jména L. ziegleri v. diagonalis, v. mammillaris bez popisu
a jsou zde dále uvedena velmi podobná jména Lophophora albilana a Lophophora flavilanata, obě označené jako sp. nova, opět bez popisu. Backeberg konstatuje, že z tohoto důvodu je nemohl nikam zařadit.

Ve stejném roce 1961, ANDERSON, E. F. : A Taxonomic Revision of Ariocarpus, Lophophora and Obregonia. Thesis Calmont Graduate School., na straně 134 uvádí tento názor: Lophophora zieglerii Werdermann ex Borg. Kaktusy 210. 1937. Lophophora zigleriana Soulaire. Cact. et Med. 121. 1947. nom.nud., a Lophophora tiegleri Soulaire, Cact. et Med. 121. 1947. nom. nud., známé v obchodě s kaktusy jako rostliny peyote s docela zřetelnými hlubokými žebry a s dobře výraznými trsy trichomů. Nicméně, Borg popisoval rostlinu s stlačeným stonkem, který má, nízké tuberkule s menšími trsy vlny a světle žlutými květy. U žádného z názvů nebyly zveřejněny ilustrace nebo popisy, a pravděpodobně se odkazují na různé formy L. williamsii, které jsou uváděny na Evropských trzích [názor Andersona v 1969 – pozn. Grym]

Lophophora albilanata Schmoll. Katalog 2, 1947. nom. nud. a Lophophora ziegleri var. albilanata Soulaire. Cactus et Médecine 121. 1947. nom. nud., zřejmě byl název použitý k některé zahradnické formě, která měla; "velmi bílé trichomy“.

Lophophora ziegleri var. diagonalis Schmoll. Katalog. 2. 1947, nom. nud., pojmenování mělo reprezentovat tvar nebo uspořádání hrbolků a žeber.

Lophophora flavilanata Schmoll. Katalog. 2. 1947, nom. nud., Lophophora ziegleri var. flavinata Soulaire. Cactus et Médecine 121. 1.947, nom. nud., Může se jednat o epitet odkazující na formu peyote, mající zlatožluté květy nebo trichomy.

Lophophora ziegleri var. mammillaris Schmoll. Katalog. 2. 1947, nom. nud., název se pravděpodobně odkazuje na to, že některé rostliny měly vystouplá podaria [nebo rozpadlé žebra v jednotlivé hrboly podobné mamiláriím – pozn. Grym].

Stejný text je uveden v 1969, ANDERSON, E. F.: Brittonia. 21 (1969) : 309, „The Biogeography, Ecology and Taxonomy of Lophophora (Cactaceae)“, 1980, ANDERSON, E. F . : Peyote the Divine Cactus. (1980), (1996), jiní autoři jako např. Bravo, H. se tímto problémem nezajímají.

V české literatuře se o tento problém „otřel“ pouze v 1969, PECHÁNEK, J. : Kaktusy 69 (1969) : 112, „Lophophora Coulter“. Píše: Asi v roce 1964 jsem získal semena pocházející od firmy Kaktimex s označením Lophophora ziegleri. Rostlina se podobá stavbou těla L. lutea. Tělo je však modrozelené, Na fotografii je uveden roubovaný semenáč. Pechánek píše, že neví kam ji zařadit.

V 1997. JOHNSTON, T.: British Cactus & Succulent Journal, 15 (1997) : 35. “Lophophora ziegleri“, autor uvádí fotografie rostliny, kterou vypěstoval ze semen firmy Willy Wagner Queretáro, Mex. [Na fotografiích jsou uvedeny kvetoucí rostliny typu Lophophora diffusa – pozn. Grym]

Závěr:

 1. Před rokem 1937 firma Quinta SCHMOLL z Cadereyta, Mex., importuje rostliny pod označením Lophophora ziegleriana. Zmínka o této rostlině spolu s fotografií je uveřejněna v 1937, BUXBAUM, F.: Jahrbuch der DKG, (1937) : 23, „Der Formenkreis der Strombocacti“.

 2. Borg v 1937, BORG, J.: Cacti, (1937) : 210 zveřejňuje popis rostliny Lophophora zigleri Werdermann. Popis rostliny je uveřejněn.

 3. Marshall v 1941, MARSHALL,W.T.: Cacti, (1941) : 138, Marshall zde zveřejňuje pojmenování Lophophora Tiegleri Werd.

 4. Croizat v, CROIZAT, L.: Desert Plant Life, (march 1944) : 37, řadí jména L. ziegleri, L. ziegleriana a L. tiegleri jako formy L. lewinii ve smyslu 1898, THOMPSON, CH. N.: Annual Report of the Missouri Botanical Garden, 9 (1898) : 127-135

 5. V roce 1947 je vydán katalog SCHMOLL 2. 1947, ve kterém uveřejňuje nabídku lofofor pod jménem Lophophora Ziegleri, Lophophora Ziegleri var. diagonalis, Lophophora
  Ziegleri
  var. mammillaris
  , Lophophora spec. nova albilanata, Lophophora spec. nova flavilanata.

 6. 1947, SOULAIRE, D. J.: Cactus et Medicine.(1947) : 121, zavádí první zmatek v nomenklatuře, který převzali následující botanici.

 7. V roce 1953, PAŽOUT, F.: Živa (1953) : 102-103, uveřejnil fotografii rostlin pod názvem: L. ziegleriana var. mammilaris a var. diagonalis.

 8. V roce 1961, ANDERSON, E. F. : A Taxonomic Revision of Ariocarpus, Lophophora, and Obregonia. Thesis Calmont Graduate School, na straně 134 uvádí: že u Lophophora zieglerii Werderman se nenachází žádné vyobrazení ani popis a zařazuje tuto rostlinu mezi formy L. williamsii. Tento autor se permanentně mýlí ve svých úsudcích. Trvalo více než 20 let, než uznal druh L. fricii.

Poprvé jsem se s tímto jménem setkal u Jana Pechánka, který mi v roce 1979 slíbil odnož. Taky mi slíbil, že najde fotokopii Schmolova seznamu z roku 1947. Nedostal jsem nic. Sice jsem časem sehnal nějaké L. ziegleri, ale vždy se z toho vyklubala nějaká L. williamsii. Posledních 30 let jsem prováděl detektivní pátrání po pachatelích tohoto zmatku. Sehnal jsem veškerou literaturu uvedenou výše (tedy její kopie). V lednu 2013 jsem dostal kopii Schmolova seznamu z roku 1947 o kterém všichni píšou, ale málokdo ho asi viděl. Není v něm nic, jen odkaz na jména. Ale zpráva o tom, že někde není nic, je z hlediska poznání taky velmi významná, takže dneska už vím, že problém je pro mne uzavřen a můžu si najít nový.

Z výše uvedených informací a podle dobových fotografií lze předpokládat, že v případě pojmenování Lophophora ziegleri Werd. se pravděpodobně jednalo o formu Lophophora diffusa Bravo. Rostlina byla pojmenována po Eugenu R. Zieglerovi, obchodníkovi se semeny v USA (New York), který byl výhradní zástupce firmy Ferdinand Schmoll v USA. Snad to byla snaha „obchodně“ rozlišit různé formy tohoto druhu, který je poměrně dost variabilní. Co se skrývalo pod pojmenováním Lophophora spec. nova albilanata a Lohophora spec. nova flavilanta? Pod tímto pojmenováním si můžeme představit „cokoliv“.

V Ostravě dne 10. 1. 2013
Ing. Rudolf Grym

zpět

Autor textu:
Ing. Rudolf Grym
e-mail: Rudolf.Grym(zav)seznam.cz   


© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630