Rozloučení s Jaroslavem Vojáčkem

Před krátkou dobou jsme se naposledy rozloučili s panem Jaroslavem Vojáčkem, který zemřel v sobotu 19. 8. 2012 ve věku 80ti let. Byl členem Klubu kaktusářů v Rakovníku od roku 1980. Smutná zpráva nás zastihla právě v týdnu příprav na naši tradiční výstavu kaktusů a sukulentů. Místo, kde každoročně vystavoval své sukulenty, letos patřila vzpomínce na něj.

Jaroslav Vojáček s manželkou Milenou ve sklípku na zájezdu
na Jižní Moravu v roce 2011

O panu Vojáčkovi lze oprávněně prohlásit, že byl olešenský patriot, neboť se v obci Olešná u Rakovníka narodil a prožil zde celý život. Po boku mu stála jeho žena Milena, která ho podporovala jak v práci, tak i jeho dvou velkých koníčcích - už zmíněném pěstování kaktusů a sukulentů a ve fotografování. Bez jeho novoročních přáníček, která pro nás každoročně vyráběl ze svých fotografií, jsme si nedovedli představit žádnou Mikulášskou. Ve své sbírce preferoval kvalitu nad kvantitou, a tak ač sbírka nebyla velká co do rozsahu, našly se v ní krásné rostliny. Jeho milované lithopsy mohli obdivovat i návštěvníci našich výstav, protože tvořily vždy hlavní součást jeho expozice.

Po otci zdědil lásku ke dřevu, a tak není divu, že si jako své povolání vybral truhlařinu. Tu vystudoval na SPŠ dřevařské ve Volyni a věnoval se jí i v zaměstnání, kde strávil ze svého pracovního života vůbec nejvíc času - ve společnosti RAKO. Zde spolupracoval mimo jiné i s oddělením propagace, kde pomáhal realizovat výstavy obkládaček. Při přípravách výstav kaktusů jsme, dokud to jeho zdraví dovolovalo, využívali jeho zkušeností ze zaměstnání a především jeho zručnosti, později nám byl vždy připraven pomoci radou a svou pověstnou kouzelnou kabelou plnou všelijakého nářadí, hřebíčků a dřívek.

Jaroslav Vojáček na výstavě 2011 ladí svůj milovaní fotoaparát

Byl šikovný pěstitel a prima parťák, vždyť na loňském zájezdu na Jižní Moravu nám mladším zdatně sekundoval ve vinném sklípku jak při ochutnávce vín, tak při zpívání s kytarou. Jeho místo v klubu nikdo nenahradí, ale vzpomínka na něj a na jeho životní elán v nás zůstane.

zpět

Text Růžena Rybáčková
a Ing. Dagmar Vaníčková
Foto  Josef Galo

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630