Jan Gloser - Zlatý Alberto 2012

V úvodu odpoledního přednáškového bloku při Zamykání sezóny v Chrudimi opět dostal toto nejvyšší kaktusářské ocenění ten, kdo si to navýsost zasloužil. Odpolední přednáškový blok zahájil chrudimský starosta Mgr. Petr Řezníček a on také jako první, spolu s presidentem Společnosti Ing. Jaroslavem Víchem gratulovali „Zlatému Albertovi“.

Byl to profesor Jan Gloser ze Zastávky u Brna, mimo jiné autor dvou krásných knih: Kvetoucí kameny a Sukulentní rostliny (spolu se Š. Husákem). Tyto práce v minulém století pozitivně ovlivnily celou kaktusářskou (či snad sukulentářskou) pěstitelskou komunitu. Jan Je ovšem především botanik a badatel, předlouhý je výčet odborných publikací, které psal nebo na kterých se podílel.

S Janem jsem se již někdy před čtvrtstoletím stýkal také ve prospěch nabídky v katalogu Chrudimského kaktusáře, kde se staral o sortiment živých kamínků – různých druhů z čeledi Messembryanthemaceae. I to lze hodnotit jako hodně záslužnou činnost, dlouhá řada pěstitelů zcela jistě pěstuje potomky rostlin z Janovy krásné sbírky. Jan se pak v dodávkách semen pro svou vyčerpávající vědeckou činnost odmlčel, ale snad až se vymaní z činností (které stejně nikdy nebudou hotovy), a odejde na odpočinek…

Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.

Dalo by se pokračovat a pokračovat, zmínit nálezy a zásluhy na rozšíření krásných melokaktusů mezi kaktusářský lid, nakonec velmi podrobně vše vylíčil Jan Gratias v článku v časopisu Kaktusy, kdo chce vědět víc, ať si klikne na http://is.muni.cz/osoba/jgloser.

A tak už jen Janovi poděkujme, poblahopřejme
a popřejme ještě množství krásných chvil ve své sbírce.

zpět

Foto a několik slov v textu – Igor Dráb,
ostatní Pavel Pavlíček

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630