Když grusoňáci opravdu rostou

Pole s Echinocactus grusonii na ostrově Tenerife

Jak jsem již zmiňoval v časopise Kaktusy č. 2/2012 v článku Růstový potenciál kaktusů s nadhledem, je to s kaktusovými přírůstky za optimálních podmínek poněkud odlišná dimenze, obzvlášť pak při porovnání s přírůstky v podmínkách kontinentální Evropy.

Formy Echinocactus grusonii

Podnebí na ostrově Tenerife je pro růst kaktusů opravdu optimální a při troše znalostí zahradnické produkce se musí úspěch dostavit v míře vrchovaté.

Echinocactus grusonii

Jak bylo vidno, na některých přerostlých partiích u nejrůznějších forem Echinocactus grusonii, je spíše problémem optimálně narostlé zboží v pravý včas vyexpedovat, což samozřejmě platí i o všech dalších kaktusech resp. vyprodukovaných rostlinách v zahradnictvích vůbec. Myslím si, že to asi známe všichni, byť v menším měřítku (množstevně i velikostně), když připravujeme prodej přebytků na výstavu…

Echinocactus grusonii pod stínovkou

Pokud dojde k přesazení velkých rostlin, a to nejen Echinocactus grusonii, z důvodu nutného rozsazení, je bezpodmínečně nutné přikrýt tyto oslabené jedince stínovkou. Tamní intenzita slunečního záření v kombinaci s relativně vysokými teplotami, by špatně zakořeněné exempláře dřív nebo později zničila.

Echinocactus grusonii

Libor Kunte 

zpět

Text a foto © Libor Kunte
E-mail: kuntelibor(at)volny(dot)cz
 

(C)

zpět