Testování zimovzdornosti

Ukradeno z výtečného plzeňského webu
Autor:  Milan Kůrka

Pravděpodobně nejčastější otázkou, na kterou se ptá každý pěstitel zimovzdorných kaktusů je: „Jak otužilý je tento kaktus?" Tato otázka se může zdát jednoduchá, ale je tak trochu filosofická.
 
Pro začátek může být užitečné jednoduše definovat zimovzdornost: Zimovzdorné rostliny jsou schopné přežít zimy v daných pěstitelských podmínkách. Z toho vyplývá, že odpověď na tuto otázku je vysoce individuální, protože i sama otázka je vysoce individuální.
Některé pěstírny uvádějí informace o otužilosti jimi prodávaného materiálu, což může být velice užitečné při rozhodování o tom, co stojí za vyzkoušení. Tato data jsou však spojena s konkrétními podmínkami každé pěstírny. I mírně odlišné podmínky ve sbírce mohou totiž přinést rozdílné výsledky.

Echinocereus coccineus  SB 236, (- 23 °C)

Odpověď na otázku otužilosti je proto možné získat pouze testováním přímo ve vlastní sbírce. Navíc, jediná definitivní odpověď na otázku otužilosti je negativní: Tato mrtvá rostlina pro mne není dostatečně zimovzdorná. Pokud tedy tvrdím, že je v mých podmínkách rostlina zimovzdorná, vyjadřuje to pouze mou zkušenost z minulosti - tj. že přežila od té doby, co jí mám, až dodnes, a také mou naději do budoucna - doufám, že přežije nadcházející zimy, nejsem si tím však v podstatě jistý. Naděje v to, že to dobře dopadne, je ale právě tím, co lidi dělá šťastnými.

Rád bych uvedl faktory ovlivňující otužilost jednotlivých kaktusů tak, jak jsem je zaznamenal při pozorování rostlin ve své sbírce. Nemyslím si však, že jsem zaznamenal všechny vlivy, a těším se, že uslyším také zkušenosti ostatních.

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
 

zpět