Po výstavě v Chrudimi

Výstava kaktusů včetně akcí, které ji v rámci oslav 40 let od založení chrudimského spolku doprovázely, skončila, už se těšíme na další.

Výstavní stan nám ochotně a zdarma instalovala chrudimská radnice

Přesto, že jsme předpokládali, že na celou akci vynaložíme mnohem více prostředků, podařilo se z příjmu za dobrovolné vstupné a za 20% příjem z prodeje rostlin pokrýt téměř celé náklady. Včetně nákladů na kaktusy pro děti, které spolek od členů (po pětikačce) nakoupil.

Děti malují kaktusy

Veřejností byla velmi hezky přijata dětská akce NAMALUJ KAKTUS – DOSTANEŠ KAKTUS.

Během 4 dnů výstavy jsme dostali na 500 dětských kresbiček a rozdali jsme stejné množství kaktusů, společně s návodem na pěstování. Většina z obrázků byla bez bližší adresy, a tak jsme vylosovali (vybrali (-: ) ten, který měl podpis Družina, ZŠ Dr. Malíka. Jeden z hlavních organizátorů výstavy – přítel Petr Pecina je pověřen, aby dětem z družiny ze spolkové pokladny osobně zakoupil a předal kaktusový dort.

Výstava obrázků – stěny stanu byly polepeny zevnitř i zvenku.

Během výstavy probíhala také anketa „Soutěž o nejzajímavější expozici“. Hlasovalo 55 soutěžících, a nejčastěji byla hodnocena expozice Víti Štrajta (18x), za jeho píli mu výbor spolku gratuluje. Na dalším místě se umístil Karel Krbec s 10 hlasy a bronz získal s 6 hlasy Karel Pavlíček. Anketní lístky byly slosovány (tentokrát doopravdy), a cenu – výběr rostlin v hodnotě 200 Kč získala paní nebo slečna Tereza Netolická, opět gratulujeme.

Aranžování expozice je téměř u konce, a už jsou vyvěšeny první dětské práce
 

Každý večer byla u výstavy organizována akce „Posezení u vínka“ – s pozvánkou pro veřejnost, i tento doprovodný program se povedl, na náměstí se promítalo i hrálo na kytary (zejména díky náhodné návštěvě kaktusáře, cestovatele a výborného muzikanta Miloše Krejzlíka, spolu s místním Romanem Dostálem). Podařilo se nám vypít za 2000 Kč vína, i to je třeba považovat za úspěch.

Do anketních lístků 30 návštěvníků zapsalo, že si přeje dostávat informace o akcích, které spolek bude pořádat. Pro ně je tu zpráva, že přes prázdniny je (až na jednodenní výlet) klid a první akcí je až Zamykání sezóny, které tradičně proběhne poslední sobotu v září. Pak už následují přednášky s promítáním, vždy od 18 hod., v salonku hotelu Bohemia, vždy druhý pátek – na cestovatelská i pěstitelská témata. Možná, že právě někteří ze zájemců do budoucna rozšíří naše spolkové řady, o což se vlastně podobnými akcemi snažíme.


Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
 

zpět