Následky letošní zimy na populace kaktusů
v jižních státech USA

Echinocactus horizonthalonius – zmrzlý (1)

Extrémní mrazy v domovině kaktusů v jižních státech USA z února 2011 jsou výsledkem rozpadající se polární cirkulace, která normálně udržuje extrémně chladný vzduch na zemských pólech. 

Echinocactus horizonthalonius – zmrzlý (2)

Tání polárních ledovců způsobuje rychlé oteplování severního moře, jež pak vyzařuje energii postupně do atmosféry, následkem čehož jejíž ustálená cirkulace vybočuje z rovnováhy. Ledový vzduch pak proudí do nízkých zeměpisných šířek a zasáhne až do oblastí severního Mexika jako se tomu stalo v letošním roce.

Echinocactus horizonthalonius – zmrzlý (3)

Podle polního průzkumu v okolí města Roswell došlo asi k 50% úhynu rostlin. Dominují zde dva druhy, Echinocactus horizonthalonius a Homalocephala texensis.

(Echinocactus horizonthalonius – mladá rostlina – nezničená

Echinocactus horizonthalonius dává přednost stěrkovým kopečkům jen velmi řídce porostlým travou. 

Homalocephala texensis (1)

Naproti tomu Homalocephala texensis se skrývá v rovinatějších a travnatějších biotopech. 

Homalocephala texensis (2)

Homalocephala texensis (3)

Dvě zajímavé korelace byly pozorovány v jejich domovině:

    1. Velké dospělé rostliny byly častěji zničeny mrazem než malé a mladé rostliny.
    2. Rostliny v travním porostu byly mrazem postiženy jen výjimečně.

Carnegia gigantea, Superior (1)

Při narůstajícím průměru sférických objektů se hyperbolicky zmenšuje poměr povrchu k objemu. Jinými slovy, velké rostliny mají menší povrch v porovnání k objemu než mají malé rostliny. Teplo je transportováno povrchem do vnitřku rostliny a tak by se zdálo, že velké rostliny mají větší šanci na přežití mrazů než malé.  Nabízí se zde ovšem jedno snadné vysvětlení, tj. malé rostliny mají větší část povrchu těla pod terénem než velké. Trávy zde hrají rovněž významnou roli neboť chrání rostliny před větrem, který hraje hlavní roli při odnímání tepla a převládá zde značnou část roku.

Carnegia gigantea, Superior (2)

Jižní Arizona se letošním mrazům rovněž nevyhnula, ale ztráty proti New Mexico jsou zanedbatelné. Ve městě Tucson ovšem pomrzla značná část okrasných palem vysazených v městských parcích a zahradách, teploty zde klesly na -9 °C. Carnegia gigantea se ocitla pod sněhem, ale zdá se, že zatím nejeví žádné známky poškození. Nejvíce byl asi postižen Ferocactus wislizenii, ale většina rostlin přežila jen s místními popáleninami. 

Ferocactus hamatacanthus, Ft Stockton, Texas

Ferocactus hamatacanthus a Echinocereus enneacanthus var. stramineus,
Ft Stocktonm, Texas

Oblast Big Bendu byla rovněž postižena neobvyklými mrazy, které podobně jako v Tucsonu zlikvidovaly většinu okrasných palem, jež tu nejsou původní. Ve městě Terlingua teploty klesly na -20 °C. Z kaktusů byly největší ztráty u Ferocactus hamatacanthus. Mammillaria, Epithelantha, Escobaria, Echinomastus a Ariocarpus mrazy přestály bez velké úhony.

Ariocarpus fissuratus, Ft Stockton, Texas

Mammillaria grahamii

Letošní zimní extrémní teploty byly doprovázeny i rekordním suchem. Arizona a New Mexico zaznamenaly v lednu pouze 5% normálních srážek.

Echinocereus enneacanthus var. stramineus

Pro www.cact.cz připravil Olda Fencl
E-mail: sharloch(at)gmail.com
http://www.flickr.com/photos/sharloch/map/
(world images with map locations)'
http://picasaweb.google.com/Sharloch
(conifer species)
 

zpět