Rudolf Šubík – In memoriam
11. 4. 1923 – 16. 3. 2011

V některých maličkostech bývám pověrčivý a tak v případě kuléru časopisu Kaktusy č. 1/2011 jsem si potichu říkal, že některá výročí se s velkým předstihem slavit nemají. Bohužel, je tomu tak, neboť chyběly necelé čtyři týdny a legenda českých kaktusářů, přítel Rudolf Šubík, by oslavila již 88. narozeniny. Podmiňovací způsob vyjadřování je na místě a my už od středy 16. března musíme mluvit o Rudolfovi v čase minulém.

Životopisná data našeho přítele Rudolfa (tak se jmenuje brožura, kterou v několika exemplářích stále ještě nabízí prodejna Chrudimský kaktusář) jsou dostatečně známá, neboť Rudolf se dožil požehnaného věku a žádné jeho kulaté životní jubileum naši kaktusáři nepřehlédli.

 

Úmrtím Rudolfa Šubíka ztratili naši i slovenští kaktusáři v pravém slova smyslu výjimečnou osobnost, která v druhé polovině minulého století ovlivnila snad každého příznivce naší společné záliby. Připomeňme si jeho životní pouť v několika základních rovinách:

Rudolf Šubík - zahradník
Mládí prožil v Čelákovicích, kde se vyučil zahradníkem. V roce 1941 nastoupil do Botanické zahrady UK v Praze, kde se zpočátku staral o tropickou sekci. Od roku 1947 měl na starosti sbírku kaktusů, kterou však v prvních letech ošetřovat vůbec nechtěl. Pod nátlakem profesora Nováka však u kaktusů zůstal a „z odříkaného chleba se stal nejlepší krajíc.“ Z Rudolfa za pár let vyrostl velmi úspěšný pěstitel sukulentů a pražské botanické zahradě v ulici Na Slupi byl věrný až do roku 1983, kdy odešel do důchodu. Služební byt BZ UK v Praze užíval v letech 1947 až 1996, kdy ho byl nucen opustit a díky svému andělu strážnému (př. Václavu Jakubcovi) se přestěhoval do Luštěnic u Mladé Boleslavi. Luštěnický starosta a známý kaktusář by měl dostat medaili za zásluhy, neboť se celá ta dlouhá léta o Rudolfa staral tak, jako by to byl jeho vlastní otec.

V zahradnictví u Zdeňka Fleischera, na fotografii zleva Havelka, Kozelský,
Fleischer, Vojta a Šubík

Rudolf Šubík - fotograf a spisovatel
Ano, při vyslovení tohoto jména si drtivá většina přítel společné záliby vybaví mnoho skvělých fotografií různých exotických rostlin. Až do nástupu digitální fotografie patřil mezi naše nejlepší amatérské fotografy, který měl především úžasný cit pro záběr, úhel pohledu na fotografovaný objekt. Jeho snímky zdobí řadu knih a stovky článků v odborných časopisech. Na textové části knih se podílel ve dvou případech (viz bibliografie v závěru) ale po roce 1970 už odmítal psát texty a věnoval se jenom fotografování. Do posledních dnů svého života se Rudolf věnoval svému bohatému archívu, který si neustále prohlížel a pokoušel se ho přehledně uspořádat. Snil o tom, že mu někdo pomůže sepsat a vydat jeho zážitky z cest, nebo že se někdo ujme velmi obtížného úkolu a převede do digitální podoby alespoň základ jeho sbírky barevných diapozitivů 6x6 cm.

Rudolf Šubík s knhou o Peru


Rudolf Šubík - cestovatel
Rudolf byl opravdu nadšeným cestovatelem, který se nebál jít vstříc neznámému dobrodružství. Za K+S podnikl celkem 12 výprav do obou částí Ameriky, na Kubu, do Jižní Afriky a na Kanárské ostrovy. Poslední cestu za kaktusy podnikl do Mexika v roce 2002, kde přímo v terénu oslavil s kamarády své 79. narozeniny (!) Při přípravě již zmíněné memoárové brožury mi doslova nadiktoval: „Já to počítám tak, že v opravdovém důchodu budu, až mi bude osmdesát! Chtěl bych znovu cestovat. Hrozně rád bych jel třeba do Argentiny, nebo znovu do Bolívie, taky se mi dosud nepodařilo podívat se do Amazonie, i když jsem byl už na okraji této oblasti při druhém pobytu v Peru.“ Za doslova památnou lze považovat jeho první cestu do Mexika v roce 1977, kam se dostali jako jedni z prvních Čechů (kteří nezůstali v emigraci) v poválečné historii republiky.

Rudol Šubík na své poslední cestě do Mexika v roce 2002

Rudolf Šubík - náš první Zlatý Alberto
Až do posledních dnů se Rudolf živě zajímal o kaktusářské dění u nás. Má velkou zásluhu na udržení činnosti SPKS v Praze, jehož byl členem od roku 1947, z toho v letech 1953 až 1962 předsedou a od roku 1972 čestným členem. Více jak 60 let byl nadšeným propagátorem pěstování nekaktusových sukulentů a jak často říkal: „Nikdy jsem nedělal žádné rozdíly mezi kaktusy a ostatním zelím.“ Byl doslova a do písmene kmotrem a prvním čestným členem Sekce pěstitelů sukulentů (založené r. 1986), radou i skutky podporoval každého, kdo o tyto rostliny projevoval zájem.

Jeden příklad za všechny: V rozhovorech k brožuře jsem se mj. zeptal, „jak pan Jelínek, coby kaktusář a specialista na parodie, dokázal psát i o jiných sukulentech, když je prakticky nepěstoval a dost možná ani neznal?“ Rudolf odpověděl: “…k těm stranám o tzv. zelenině jsem Jelínkovi dodal zároveň s fotkami potřebné podklady (texty, popisy, dříve napsané články) a on to dokázal tak mistrně zapracovat do rukopisu knížky, že stěží někdo poznal, jak málo ty jiné sukulenty předtím znal. To že i v této knížce nebyly jen kaktusy, to byla moje vize, to bylo něco, co lze nazvat taky vlastním stylem, v tomto duchu jsme dělali na knížce s Pažoutem, stejně to dopadlo i v knížce, kterou ilustrovala paní Kaplická, prostě zastoupení jiných sukulentů muselo být všude, v čem jsem se tehdy angažoval.“

Celý život se Rudolf Šubík snažil udržovat přátelské vztahy s kaktusáři na Slovensku. Několikrát jsem byl svědkem jeho debat s př. Hečkem, kurátorem BZ UPJŠ v Košicích, nebo stačí připomenout jeho spolupráci s p. Urbánem na knize Čarovné tŕne, kde je autorem všech použitých fotografií.

Rudolf býval i zábavný společník a skvělý vypravěč různých zážitků, které mu život přinesl. Dokázal ocenit férové jednání a spolehlivost při plnění slibů. Nelze se tedy divit, že při zakládání tradice udílení ceny Zlatý Alberto, nikdo nepochyboval o tom, že prvním jejím nositelem v roce 2000 musí být Rudolf Šubík.

Co vše znamenalo přátelství s Rudolfem pro mne osobně, to jsem také podrobně vylíčil ve výše uvedené publikaci. Dodnes nedokážu pochopit, proč zrovna mně si před 21 lety vybral za svého dalšího žáka, kterému radil při fotografování a pěstování sukulentů. Jsem rád, že se dožil požehnaného věku a znovu chci opravdu nahlas připomenout, že by si zasloužil alespoň symbolický pomník jako vyjádření díků za vše, čím se zasloužil o rozvoj českého kaktusářství.

Čest jeho památce!

Text: Mgr. Jan Gratias
e-mail:
gratias@iol.cz

 

Bibliografie Rudolfa Šubíka

Knižní publikace, na nichž se Rudolf Šubík podílel jako autor textu, nebo fotografií (komentáře v závorce jsou poznámky J. G.):

Pažout, F., Valníček, J., Šubík, R.: KAKTUSY, nakl. Práce, Praha, 1960 - 1. vydání (Opravená a doplněná ruská mutace vyšla 4 x v letech 1963 až 1981 nákladem 30 až 75 000 výtisků, 2. vydání česky v roce 1965.)

Šubík, R., Kaplická, J.: KAKTUSY, Artia, Praha, 1963, náklad prvního vydání 20 000 výtisků (Do roku 1980 vyšlo 6 jazykových mutací a každá ve 2 a více vydáních, kupř. anglická mutace vyšla opakovaně v letech 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1980 a 1981)

Šubík, R., Kaplická, J.: KAKTEEN UND ANDERE SUKKULENTEN, Artia, Praha, 1968. Do 1972 vyšly v několika vydáních mutace anglická, ruská a holandská.

Šubík, R.: Taschenatlas der Kakteen, Artia, Praha, 1968

Šubík, R.: Fakte om Kaktusar och andra Suckulenter, Tidens Föslag, Stockholm, 1969

Novák, F., A.: Velký obrazový atlas rostlin, Artia, Praha, 1970 - francouzská mutace vyšla v roce 1974

Jelínek, J., Šubík, R.: O KAKTUSECH, Práce, Praha, 1971 (2. české vydání v roce 1980, náklad 40 000 výtisků)

Urbán, A.: ČAROVNÉ TŔNE, nakladatelství Slovenské akademie věd, Bratislava, 1972 - všechny fotografie od R. Šubíka., 2. vydání 1980, ruské mutace v letech 1980 a 1981 (jejich náklad byl 30 a 75 000 výtisků).

Říha, J., Šubík, R.: THE ILLUSTRATED ENCYKLOPEDIA OF CACTI & OTHER SUCCULENTS, Artia, Praha, 1981

Haustein, E.: KAKTEENFÜHRER, W. Keller a spol., Stuttgart, 1983 V této publikaci bylo použito více jak 100 fotografií Rudolfa Šubíka bez uvedení správného jména autora.) Holandská mutace vyšla v roce 1990 pod názvem CACTUSSEN.

Kolektiv autorů: ATLAS KAKTUSŮ, Vydává Spolek pěstitelů kaktusů v Chrudimi, 1. díl vyšel v roce 1986, 14. díl v roce 1999, vydávání pokračuje. (Každý díl obsahuje nejméně 48 volných listů formátu 165 x 245 mm, každý list vyčerpávajícím způsobem pojednává o jednom druhu kaktusu. ATLAS stává unikátním projektem, který zatím nemá ve světě obdoby. Ve většině dosud vydaných dílů ATLASU jsou zastoupeny obrázky Rudolfa Šubíka.

Skalická, A.: ENCYKLOPÉDIE DES PLANTES D`INTERIEUR, Aventinum, Praha, 1988 - polská mutace vyšla v roce 1992, německá mutace pod názvem BUNDE WELT DER ZIMMERPFLANZEN vyšla v roce 1989 (Všechny obrázky jsou fotografie R. Šubíka)

Říha, J., Šubík, R.: KAKTUSY V PŘÍRODĚ, Academia, Praha, 1989

Říha, J., Šubík, R.: ENCYKLOPEDIE KAKTUSŮ, Zemědělské nakladatelství Brázda, Praha, 1992 (První české vydání zatím nejzdařilejšího díla dvojice Říha & Šubík, které vyšlo v anglické verzi už v roce 1981.)

Pavlín, M.: KAKTUSÁŘŮV ROK, Votobia, Olomouc, 1994 (V knížce a na její obálce je celkem 19 barevných fotografií RŠ.)

Gratias, J., Šubík, R.: MINIATURNÍ POUŠTĚ, Egem, Praha, 1994 (21. 3. 1994) - mutace francouzská vyšla v roce 1994, německá holandská a ruská v roce 1995. Druhé vydání se pod názvem „Kaktusy a spol.“ připravuje pro druhé pololetí roku 2000.

Mareček, F, a kolektiv autorů: ZAHRADNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ,
- 1. díl, hesla A-C, Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha, 1994
- 2. díl, hesla Č-H, Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha, 1996
- 3. díl, hesla CH-M, Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha, 1997
- 4. díl, hesla N-P, Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha, 1999
(V této encyklopedii bylo použito několik stovek barevných a černobílých fotografií Rudolfa Šubíka jako ilustrace k nejrůznějším heslům slovníku.)

Gratias, J., Šubík, R.: SUKULENTY PRO KAŽDÉHO, Cesty, Praha, 1997 (v tiráži uveden rok 1997, ve skutečnosti knížka vyšla až 5. 6. 1998, slovenská mutace vyšla rovněž v roce 1998)

Skalická, A.: POKOJOVÉ ROSTLINY (fotografický atlas), Aventinum, Praha, 1998 - polská mutace vyšla v roce 1999

Gratias, J., Šubík, R.: SUKULENTY JAKO BONSAJE, Brázda, Praha, 1999

Křísa, B.: ILLUSTRIERTES LEXIKON DER BLÜHENDES PFLANZEN, Aventinum, Praha 1999 - v publikaci použito 88 barevných fotografií Rudolfa Šubíka

Zákrejs. J.: ORCHIDEJE, Brázda, Praha, 2000, všechny barevné obrázky jsou od R. Šubíka.

Kunte, L.: ENCYKLOPEDIE KAKTUSŮ, Rebo Productions, Dobřejovice, 2002 (v knize bylo použito 542 fotografií R. Šubíka, kniha vyšla též v anglické mutaci).

 

zpět