Turbinicarpus graminispinus

Podivuhodný nález našeho Vojty Myšáka a Zdenka Jirušeho, který o nedlouho po nich nezávisle zopakovali i Grzegorz Matuzsewskii a Darek Gracko z Polska. Rostlina obdařená dlouhými pokroucenými trny, jež se divoce proplétají na temenem droboučkých turbiňáků i krémově bílými květy.

Zařadit dnes tento klenot uvnitř rodu Turbinicarpus je oříškem a prozatím si s tím nevíme moc rady. Jako příbuzní připadají v úvahu Tbc. gracilis a dickinsoniae. Zejména druhý z obou zmíněných taxonů nabízí jisté vysvětlení. Bude to vyžadovat řadu pozorování. Záměrně neuvádím platné jméno obou taxonů, protože zařazení pod Tbc. schmideckianus je prostě špatně. Omezený areál výskytu Tbc. graminispinus nedovoluje v tuto chvíli přesněji specifikovat místo nálezu.

Semena získaná od našich přátel však již položila základ budoucím kulturním rostlinám. Toto je pololegální ale zdaleka nejúčinnější cesta, jak zabránit tlaku na přírodní populaci, který by nepochybně po zveřejnění popisu přišel a vykonal své. Vypátrat jakoukoliv lokalitu není totiž tak těžké. O tom s dovolením něco vím. Tajení informací má jen omezenou účinnost. Pokud se i někomu z vás podaří podobný nález, postupujte stejně. Je to správné, i když pololegální.

Text: Jarda Šnicer
E-mail: cult.tricka(at)seznam(dot)cz

 

zpět