Web KK Plzeň v novém

Vážení přátelé,
Na podzim minulého roku byla úspěšně spuštěna nová verze stránek KK Plzeň na bázi redakčního systému Joomla. Nová redakční rada si klade za cíl provádět pravidelné aktualizace, obšírněji informovat čtenáře o činnosti klubu a umožnit lepší komunikaci s širší kaktusářskou veřejností. 

Důvodem pro přechod na redakční systém byl zejména fakt, že veškeré aktualizace webu závisely na jednom jediném člověku, aktualizace byla velice časově i technicky náročná a programový základ stránek omezoval jejich další rozvoj. Díky novému systému je možné dostatečně rozšířit redakční radu (aktualizaci zvládne i mírně zaškolený amatér) a tím zajistit dostatečnou zastupitelnost při aktualizaci a správě webu.

Klubové stránky považujeme za klíčové nejen pro vnitřní, ale zejména pro vnější komunikaci s ostatními kluby a s širší kaktusářskou (sukulentní) veřejností. Proto jsme se rozhodli od nového roku doplnit webové stránky také o zbrusu nové diskusní Plzeňské fórum. Doufáme, že možnost snadno diskutovat o tématech presentovaných na webu i o dalších radostech a strastech souvisejících s naší společnou zálibou bude pozitivně přijata, že nás vzájemně obohatí a že se budete se zájmem na naše stránky vracet.

Děkujeme za dosavadní přízeň a dovolujeme si Vás tímto na naše stránky
co nejsrdečněji pozvat!

Za KK Plzeň Jiří Musil

 

zpět