Katalog semen a rostlin 2010 – 2011

Pozor! Nová, překvapivě zajímavá nabídka semen a rostlin pro sezónu 2010 – 2011 byla pověšená na www.cact.cz. Papírové verze katalogu a také dvacátý pátý díl Atlasu kaktusů bude poštou rozeslán jako obvykle začátkem listopadu.

A K T U Á L N Ě    Z   O B S A H U :
 
SUBSTRÁTY - NABÍDKA 2010

Katalog semen 2010

Katalog rostlin 2010

Objednávat můžete pouze pod čísly, bez vypisování dalších informací, a to písemně, e-majlem, faxem či telefonem.

 Objednávky vyřizuje prodejna
"Chrudimský kaktusář"
Ludmila Pavlíčková
Gorkého 886, 537 01 Chrudim,

tel./fax 469 688 366,
E-mail:
pavlicek@chrudim.cz

 

zpět