To NAJ z piešťanskej sezóny I.

KAKTUSÁRSKY PLES (február)

Obr. 1 – Vyzdobená sála čaká hostí

Povzbudení úspechom z minulého roka sme dňa 13.2. 2010 opäť usporiadali kaktusársky ples pre nás, naše manželky a manželov a našich priateľov. Zišlo sa nás viac než sto a na našu veľkú radosť pozvanie prijal aj prezident SČSPKS Jaroslav Vích s manželkou. Do atmosféry plesu sa vrátime vo fotografiach.

Obr. 2 – Na kaktusárskom plese nechýbajú dekorácie z kaktusov

Obr. 3 – Predsedníčka domáceho klubu Jana (vpravo)
a tajomníčka Marcela vítajú hostí

Obr. 4. - V.I.P. stôl – prezident SČSPKS Jaroslav Vích s manželkou
a vedenie piešťanského klubu

Obr. 5 –  Kankán zožal veľký potlesk

Obr. 6 – Úvodný valčík

Obr. 7 – Parket sa rýchlo zaplnil

Obr. 8 – Predseda KK BA Albert nezaváhal, prišiel…

Obr. 9 –  …a zabavil sa, zdá sa, dobre…

Obr. 10 – V prestávke sa vďaka priateľovi Víchovi
prenášame do Uruguaja

Obr. 11 – Zážitky z cesty v stmavnutej sále

Obr. 12 – K dobrému plesu patrí dobré víno…

Obr. 13 – …aj občerstvenie po celú noc

Obr. 14 – Do programu svojim stepovým tancom prispela
býv. majsterka SR v stepe Valentína Michálková

Obr. 15 – Predseda KK Trnava Blažej si hneď objednal vstupenky
aj na budúci ročník plesu

Obr. 16 – Tombolu tradične uvádza nezastupiteľný čert Peter

Obr. 17 – Jede, jede mašinka…

Obr. 18 – Súťaž o „Dámu plesu“

Obr. 19 –  Nad ránom si predseda KK Nitra František
našiel čas aj na aktuálnu debatu o zimovaní

Obr. 20 –Tanec s balónmi 

Obr. 21 – A takto sa tancovalo v skorých ranných hodinách

Texty: Jana Michálková
Autorky fotografií:
Marcela Rusňáková, Erika Líšková, Marcela Michálková

E-mail: janamichalkova(at)gmail(dot)com
http://www.kkpiestany.szm.com/
 

zpět