Úvodní slovo

Vážení a milí přátelé, klobouk dolů!
Desátý rok 21 století se vřítil do našich životů s mnoha gativy i negativy. Pominu-li ony negativy, k nimž asi rozhodně patří pomalu se mátořící hospodářská krize (která se jistě nemile dotkla mnoha z nás), pak mohu mluvit o pozitivech, - například o tom, že:

  • před pár týdny bylo vydáno sté vydání našich internetových Novin, 
  • za rok 2009 kliklo na www.cact.cz/noviny více než 100 000 návštěvníků (v roce 2003 jich byla jen čtvrtina)
  • denně je na Novinách zaznamenáno okolo 300 kliknutí.
  • a hlavně nesmírná pocta, kterou se Noviny mohou chlubit – Národní knihovna se rozhodla, že redakci požádá o svolení, aby naše noviny byly pravidelně kopírovány a uchovány pro budoucnost, coby české kulturní dědictví!!!

WebArchiv - archiv českého webu

Za to vše můžeme děkovat našim dopisovatelům, kteří projekt Novin vlídně přijali a usilovně se podílejí na jejich obsahu. Za to jim patří velký dík – a klobouk dolů!

Rozhodně děkujeme všem, kteří se starají o technickou údržbu různých rubrik webu - klobouk dolů!

Za to vše můžeme děkovat zejména panu webmasterovi Zdeňkovi Podešvovi, a i přes občasné mírné opoždění mu také patří velký dík, a také klobouk dolů!

A závěrem? Největší dík určitě patří našim čtenářům. Neboť nebýt jich, pak jsou všechny snahy i oběti zbytečné. Díky všem, kteří v průběhu roku dali na vědomí, že se jim obsah novin líbí. I to potěší a dá sílu do dalšího konání. Díky za reakce řady lidí, kteří gratulovali k zařazení novin do českého kulturního dědictví – a věřme, že rádi i za sto let si budou moci pěstitelé kaktusů přečíst, co si ti jejich praprapředkové mezi sebou povídali.

Přeji Vám všem (a také Vašim kytičkám) nádherný a plodný příští rok, spoustu pylu na prašnících Vašich kaktusů a lepkavé blizny uprostřed jejich květů. Přeji Vám, abyste nalezli maximum porozumění ve Vašem okolí, k tak ušlechtilé zálibě, jakou pěstování kaktusů rozhodně je!

PF 2010 – Pavel Pavlíček

E-mail: pavlicek(zavinac)chrudim(tecka)cz
 

zpět