Zamykání 2008 - opět úspěch


Celý týden před zamykáním hnusné počasí, v pátek začaly najíždět první davy – obloha se rozevřela a sluníčko jako zázrakem se rozesmálo na všechny příchozí. A co více – v dobré náladě vydrželo i přes sobotu a neděli.

Tradiční setkání kaktusářů na zahrádce u Pavlíčků

Na zahrádce u Pavlíčků se už odpoledne opékaly výtečné klobásky, speciálně vyhlášeným odborníkem pro tento datum vyrobené. Poprvé v historii se také točilo plzeňské, no a k večeru se už obě restaurace v okolí jen hemžily kaktusáři.
Druhý den s úderem desáté vnikly davy do haly, kde se konala burza. Prodej je už natolik oblíbený, že jsou už dnes všechna prodejní míst pro příští rok předplacená – a nám je jen líto, že hala není nafukovací. Takže už není k dispozici ani jedno místo.
Tady jsem nefotil, nebyl čas, ale mnozí z vás jistě fotografovali a třeba nějaký ten obrázek pošlou?

Ve dvě prodej skončil a mnoho lidí se přesunulo do místního kina, kde probíhaly přednášky. I když je čas pro presentaci svých obrázků omezen 30 minutami, málokdo z přednášejících tuto dobu dodrží, a protože od 18. hod. začíná promítání filmu (Sirotčinec – návštěva 4 diváci), museli jsme program přerušit a pro dva přednášející se už ke všeobecné lítosti času nedostalo.

Začátek přednáškového odpoledne patří už tradičně slavnostnímu předávání ocenění a plakety Zlatý Alberto, pro letošní rok bul touto cenou poctěn předchozí president naší Společnosti, pan Ing. Josef Odehnal.

Stanislav Stuchlík a Zlatý Alberto Josef Odehnal (vpravo)

Jako druhá přednášela paní Yvonne Fričová, manželka vnuka A. V. Friče, jeho neúnavná propagátorka. Paní Fričová je také zakladatelka nadace pro pomoc rodině potomka Friče a krásné domorodé dívky „Černé kachničky“ – indiánů z kmene Chamacoco v Paraguayi. A tak se také stalo, že hned po přednášce přítomní kaktusáři vybrali přes šest tisíc korun s nadějí, že o další krůček zlepší život tamní komunitě, třeba dokončením školy nebo nákupem další krávy (viz např. následující odkaz:  http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/291195).

Paní Yvonne Fričová

Potom následovaly přednášky pánů Bohaty, Myšáka a Šnicera kteří představili svou novou maličkou lofofóru a Borise Vrškového o jeho návštěvě Kuby, přednáškové odpoledne bylo ukončeno a sezóna byla úředně uzavřena. Akce ovšem byla ukončena až v neděli před polednem, tradičně společnou fotografií těch největších vytrvalců.

Společné foto


Příští ZAMYKÁNÍ se koná v roce 2009
opět v poslední zářijovou sobotu.
 

Text a foto: Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
 

(C)

zpět