Celostátní sjezd německých kaktusářů

Vážení čeští krajané, kaktusáři a kaktusářky, 30. 5. až 1. 6. 2008 se konal v našem spolku Oberland, ve městě Weilheimu, asi 40 km jižně od Mnichova celostátní sjezd německých kaktusářů. Rozeslal jsem do Čech několik pozvánek, ale bohužel nepřišla žádná odezva, i když by měli ve mě určitě skvělého průvodce a tlumočníka. Jsem jeden ze zakladatelů toho spolku a bývalý dlouholetý předseda.

Náš nový předseda si vymyslel nejnáročnější multimediální show, kterou je možné si
představit. Zapůjčil za minimální poplatek 3 nejdražší dataprojektory, které existují na trhu a těmito přístroji se promítalo na plátno o velikosti 12x4 m. Diapozitivy se musely naskenovat a speciální program je rozdělil na 3 části a za pomoci speciálního programu zase na plátně scelil dohromady. Tímto vznikaly úžasné panoramatické obrazy, které jsem dodnes ještě nikde nezažil. Jelikož se ukazovaly nejrůznější kaktusy od hranice Kanady až po Patagonii, podílela se na tomto projektu velká řada velmi dobrých fotografů.

Ovšem, aby se nezůstalo jenom u této všeobecné přednášky, byly stejným způsoben zpracovány i jednotlivé tematické přednášky o uebelmanniích, o ostrovech Galapagos, o Mexiku a dlouhá Juckerova přednáška „5 let dobrodružství v Bolivii”. K tomu přišly ještě další speciální přednášky pro lidi, kteří měli zájem vidět úžasné výkony fotografů, kteří pracují v 3D, nebo přednášky o Číně, Tenerife a jiné. Vytvoření těchto náročných přednášek trvalo asi 3000 pracovních hodin, protože přechod z analogové fotografie na digitální vše úžasně zpomaluje.

Vstupné na akci bylo 8 Euro. K tomu všemu byla udělána velkorysá výstava kaktusů a sukulentů, některé exempláře vážily až stovky kg, jako je tomu u kaktusů, které jsou ve sbírkách již 40 let volně vysazené. Podívejte se na přiložené fotografie. Výstavu navštívilo 1200 lidí.

Určitě to byla velká škoda, že nikdo nevyužil mé pohostinnosti a nikdo se nepokusil navázat kontakty s našimi německými kolegy. Byla zde samozřejmě ideální možnost navštívit několik špičkových sbírek, včetně mojí. Bohužel v našem spolku se další takový náročný sjezd už asi tak brzo dělat nebude, protože celostátní sjezdy jsou každý rok v jiném městě a spolku.

Srdečně Vás zdraví
Josef Bušek z Německa

 

Text a foto: Josef Bušek
E-mail:
Kb.josefbusek@t-online.de
 

(C)

zpět