Národní výstava kaktusů a sukulentů
v Olomouci


 

V termínu od 21. 8. do 24. 8. 2008 se uskutečnila na Výstavišti Flora Olomouc (VFO) Národní výstava kaktusů a sukulentů, pořádaná pod záštitou naší Společnosti. Tato výstava probíhala současně s letní etapou výstavy Flora Olomouc a byla bezesporu největší přehlídkou pěstitelského umu kaktusářů a sukulentářů z celé republiky.

Když jsme začali ve spolupráci s Ing. Ivo Krejzlíkem z VFO utvářet zřetelné obrysy této akce, všichni jsme měli z jejího uskutečnění oprávněný strach, protože jsme tušili, že zorganizovat svoz, instalaci a rozvoz několika tisíc rostlin nebude jednoduchý úkol. Přes všechny složitosti a pesimistické náhledy se podařilo oslovit několik aktivních klubů a členů, kteří se stali hnacími motory celé akce, a kteří dotáhli onu pomyslnou „káru“ ke zdárnému cíli.

Na prvním místě je třeba jmenovat přítele Ing. Mirka Sochůrka z Mikulova, jehož jméno bude již navždy nesmazatelně zapsáno, co by jméno osoby hlavního organizátora akce. Právě on věnoval nezměrné množství času, vlastního úsilí a ochoty pro zorganizování této akce. Jemu byli pravou rukou kolegové z klubu kaktusářů v Břeclavi, zejména pak přítel Petr Gajda a Jiří Frank, kteří se přímo podíleli na instalaci výstavní expozice na galerii pavilonu A.

Nesmírný dík patří i všem vystavovatelům, kteří od počátku podporovali uspořádání této výstavy a jejichž seznam je uveden pod tímto článkem.Výsledkem této společné snahy bylo ocenění Představenstva VFO za vytvořenou expozici, kterou přebral při slavnostním vyhlášení za SČSPKS Ing. Sochůrek z rukou předsedy představenstva VFO a.s., za přítomnosti ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče a předsedy Sněmovny Parlamentu ČR Ing. Vlčka.

Jako každá akce má i tato své stinné organizační stránky, které by měly působit jako „Poučení z krizového vývoje“. Šlo například o skutečnost, že se možnosti prodeje bez zpoplatnění účastnili i ti členové Společnosti, kteří se výstavy účastnili zcela minimálně nebo dokonce vůbec! Stejně tak bylo poněkud smutné, že jsme celou výstavu instalovali průběžně v pěti až osmi lidech.

I přes to se domníváme, že celá akce, kterou shlédlo 37 000 návštěvníků, bezesporu přispěla k propagaci naší společné záliby a tím i k propagaci organizovaného kaktusářství v ČR. Naše Společnost se zapojila do této osvěty i vydáním stručného návodu k pěstování kaktusů, jehož nedílnou součástí je i přehled všech klubů a jejich kontaktních adres. Toto rozhodnutí vydat informativní brožuru (leták) padlo na červnovém zasedání redakční rady a bylo jistě rozumným závěrem. Zbylé „skládačky“ budou moci využít další organizace při pořádání vlastních výstavních akcí a při propagační činnosti.
 

Text a foto: Libor Kunte
 

(C)

zpět