Výstava Kaktusy na Zvolenskom zámku


Klub kaktusárov pri Arboréte Borová hora Technickej univerzity Zvolen usporiada výstavu

Kaktusy na Zvolenskom zámku

(Význam zachovania genofondových zbierok pre ďalšie generácie)

Propagačná výstava spojená s burzou pestovateľských prebytkov kaktusov, sukulentov, ostatných okrasných rastlín a drevín, spojená s audiovizuálnou projekciou a poradenstvom.

Miesto a čas konania: Zvolen, Zvolenský zámok, hlavné nádvorie.
Dňa 13. septembra 2008 od 10.00 do 18.00 hod. Slávnostné otvorenie o 10.00 hod. zástupcom mesta Zvolen za účasti médií a verejnosti. Podpora: Mestský úrad vo Zvolene, Arborétum Borová hora TU vo Zvolene.

Obsah
: Našim zámerom je využiť dlhoročné skúsenosti, ktoré máme počas 35 ročného pôsobenia Klubu kaktusárov vo Zvolene, za spoluúčasti členov ďalších klubov, krúžkov a pestovateľov. Účelom je informovanie verejnosti o význame zbierok z hľadiska zachovania a ochrany prírody. Nosnou časťou programu je výstava kaktusov, sukulentov, okrasných rastlín a drevín. Obsah audiovizuálnej projekcie bude zameraný na informovanie verejnosti o poslaní a význame Arboréta Borová hora TU vo Zvolene, Klubu kaktusárov, Rosa klubu, klubov a zberateľov. Súčasťou výstavy je burza a predaj pestovateľských prebytkov. Vstup pre verejnosť je voľný.

Pozvánka:Týmto pozývame aj členov z iných klubov, všetkých kaktusárov, pestovateľov okrasných rastlín a drevín, ktorí majú záujem zúčastniť sa výstavy a burzy pestovateľských prebytkov. Svoj záujem a otázky adresujte písomne (telefonicky) na doleuvedené kontaktné adresy z dôvodu zabezpečenia potrebného množstva stolov a stánkov.

Informácie: Klub kaktusárov pri Arboréte Borová hora TU Zvolen, Borovianska cesta 2171/66, 960 01 Zvolen, Mgr. Milan Zemko, e-mail: milan.zemko@gmail.com, tel.: 0905 851 688; Ján Baran, e-mail: jankab@zoznam.sk, baran@zvzapad.sk, tel.: 0904 511 399. 

(C)

zpět