Aktivity Klubu kaktusárov vo Zvolene
v roku 2008


Vážený pán Pavlíček , priatelia a priateľky, kaktusári.
dovoľujem si Vás oboznámiť s aktivitami Klubu kaktusárov vo Zvolene v roku 2008. Kaktusársky rok sme začali  25. 1. 2008  prednáškou Ing. Gabriela Vereša  o jeho xerofitnej skalke. Po nej dňa 22. 2. 2008 to bola prednáška pr. RNDr. Antona Krištína „O sukulentnej flóre Kanárskych ostrovov“. Obe prednášky sa uskutočnili v Mestskom kultúrnom stredisku Sliač.

Dňa 1. 3. 2008 sa uskutočnila naša výročná členská schôdza za účasti zástupcov prakticky všetkých klubov a krúžkov zo Slovenska. Zhodnotili sme predchádzajúci rok a odsúhlasili plán činnosti na ďalšie obdobie. Padali slová chvály, ale aj kritické pripomienky. Podstatné a podnetné pripomienky boli zapracované do plánu našej činnosti na tento rok. Dianie v našom klube v roku 2007 predstavil pr. Ján Baran v audiovizuálnej prezentácii. Zlatým klincom programu bola prítomnosť nášho vzácneho priateľa Ing. Josefa Odehnala a jeho prednáška „Bolívia 2006“. Všetky popisy o jeho prednáške nikdy presne nevystihnú pocity prítomných. Jedným slovom. Bolo to niečo neopakovateľné.  Bolo nám cťou, že sme si spolu s Josefom  Odehnalom mohli pripomenúť aj  jeho okrúhle životné jubileum. Mnoho zdravia do ďalších rokov života.

Po výročnej členskej schôdzi sa naši členovia stretli na brigáde, presádzaní a ošetrovaní  zbierky kaktusov v Arboréte Borová hora pri Technickej univerzite Zvolen. Dňa 28. 3. 2008 pokračovala séria prednášok v Ústave ekológie lesa Slov. akadémie vied vo Zvolene prednáškou Ing. Juraja Labanca CSc. „O pestovaní kaktusov“. Dňa 26. 4. 2008 sa konalo oficiálne „Jarné otvorenie sezóny v Arboréte Borová hora“ s klubovou burzou prebytkov semien a rastlín. Dňa 30. 5. 2008 to bude prednáška pr. Jána Barana „ Pektinátne echinocereusy“ v ÚEL SAV

Zvolen. Popísal som Vám začiatok kaktusárskej sezóny v našom klube. V tomto roku nás ešte čakajú naše dve významné akcie. Sú to výstavy kaktusov, sukulentov a okrasných rastlín Sliač 2008 a „Kaktusy na Zvolenskom zámku“, na ktoré Vás srdečne pozývame. Podrobnosti sa dozviete na pozvánkach, ktoré pripájam. O akciách Klubu kaktusárov vo Zvolene Vás budeme naďalej informovať. 

Mnoho pestovateľských úspechov
praje zo Zvolena Ján Baran


Pozvánky (formát PDF): 

(C)

zpět