POZVÁNKA na řádnou
VALNOU HROMADU

Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů


Valná hromada Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČS PKS) se koná v sobotu 11. října 2008 v sále č. 221 Domu kultury ve Zlíně.

Program:
9.00 až 10.00 ….. Prezence účastníků
10.00 - 12.00 ….. Hlavní program jednání Valné hromady
                 včetně volby nového výboru Společnosti na další období
12.00 - 13,30 ….. Polední přestávka
13,30 - 16.00 ….. Blok přednášek cestovatelů (P. Malík, I. Žídek, R. Krajča)

Organizační pokyny:
Podle Stanov SČSPKS může každá členská organizace vyslat na Valnou hromadu libovolný počet delegátů, ale pouze jeden její zástupce má hlasovací právo.

Doprava:
Po příjezdu do Zlína zajeďte až do centra až k Domu kultury, kde je možné zaparkovat os. auta. Autobusové a vlakové nádraží je vzdálené do 5 minut chůze.

Stravování: Obědy přímo v DK v restauraci FLIP nebo v rychlých občerstveních v nejbližším okolí.

Ubytování si zajistí účastníci individuálně, například v Hotelu SOLE. tř. T. Bati 5213, tel. 577 210 458 nebo 577 211 254, e-mail: office@hotel-sole.cz, kde je pro účastníky VH zajištěna cena 600 Kč za dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby (500 Kč pro jednu osobu). Pro účastníky, kteří se ubytují z pátku na sobotu, připraví KK Zlín přátelské posezení.

Případné další dotazy sdělí zástupce pořadatele Ing. Jiří Pešat, (577 343 776)

Výbor Společnosti zve k hojné účasti
Za pořadatele VH:
Ing. Jiří Pešat
předseda KK ve Zlíně
Za výbor SČS PKS:
Ing. Josef Odehnal
předseda

Pozvánka na VH ve formátu PDF