Prvomájové otevírání skleníků v Chrudimi


Opět – a už tradičně – se 1. května v 10 hodin ráno potkáme na středověkém chrudimském náměstí u kašny, společně pozdravíme jarní sluníčko a pětiminutovou procházkou se projdeme k městskému muzeu, kde je připravena přednáška

Cesta do Brazílie za rostlinami rodu Discocactus

Toto povídání ve slovenské řeči si připravil osvědčený přednášející
pan Milan Zachar.


Poobědvat lze v restauraci v místě přednášky. Po obědě proběhne výměnná i prodejní kaktusová miniburza, která bude uzavírat prvomájovou akci „Otevírání skleníků“. Při té příležitosti se určitě chopí své příležitosti sbírkové echinocereusy, aby ve sbírce u Pavlíčků předvedly své atraktivní květy!

Na vaší účast se těší představenstvo Spolku pěstitelů kaktusů Chrudim


Chcete-li se posilnit, 
zde je nabídka chrudimských restaurací: 
 http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=23&s=276&id=286&u3=319

Chcete-li přijet už o den dříve, 
zde je nabídka ubytování: 
http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=23&s=632&id=287


Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
 

(C)

zpět