50 let Klubu kaktusářů
v Roudnici nad Labem


Když byl v Praze ustanoven „Spolek pěstitelů kaktusu v R. Č. S.,“ (dnešní SPKS Praha), tak od počátku nebyl určen jen pro pražské členy a podstatná část členské základny byla ze širokého pražského okolí. Na seznamu zakládajících členů najdeme postupně šestici jmen pěstitelů z oblasti Podřipska (konkrétně z Lounek a Štětí u Roudnice n. L.). Pod památnou horou Říp se kaktusy a sukulenty pěstují již hodně dlouho, proto je zcela samozřejmé, že zejména po II. světové válce dochází i v tomto regionu k rozmachu naší společné záliby.

Klub kaktusářů při 5. ZO ČZS v Roudnici nad Labem vznikl po roce 1945 jako 11. v pořadí z těch, co později nezanikly a v současné době vykazují nějakou činnost. V restauraci bývalého hotelu KORUNA v Roudnici nad Labem se 3. prosince 1958 za účasti 32 přihlášených členů sešla ustavující schůze kroužku kaktusářů při ZO ČOZS. Byl zvolen první výbor kroužku ve složení: předseda ing. Pospíšil, místopředseda Pavel Pírko, další členové F. Kočí, A. Rákos a MUDr. F. Eidkum.

První výstava se konala v září 1960 v sále městské knihovny na Karlově náměstí. Zatím poslední, 45. výstava se konala v červnu 2007 v zámeckém skleníku v Libochovicích. Při ohlédnutí nazpátek se za těch uplynulých 50 let opravdu nemáme za co stydět. Scházíme se pravidelně devětkrát v roce, v současné době ve společnosti vlastního digitálního projektoru. Máme bohatou spolkovou knihovnu a v rámci možností máme velmi podrobně zmapovanou a zachycenou historii klubu. Vše je zásluhou Honzy Boháčka převedeno do digitální podoby, což určitě stojí za pozornost.

Od roku 1990 (tedy od vzniku nové Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů) máme své zastoupení ve výboru Společnosti a zároveň v redakční radě časopisu Kaktusy. To také není samozřejmost. Delegace našich členů nechybí na žádné významnější kaktusářské akci (v poslední době jen ty Palkovice jsou pro nás přece jen daleko), byli jsme zatím posledními pořadateli Valné hromady SČSPKS dne 20. listopadu 2004 a každoročně navštívíme několik sbírek v různých koutech ČR.

A co je zřejmě nejdůležitější, máme (jak se s oblibou říká) stabilizovanou členskou základnu, kde nechybí několik mladších členů, jimž ti starší závidí elán a nadšení, na jejichž základě zvelebují své sbírky a zdokonalují se v pěstitelských dovednostech. V roce 2006 přišli do klubu 4 noví členové, takže nás je momentálně 24, z toho je 13 odběratelů časopisu Kaktusy a 11 odběratelů časopisu Cactaceae etc.

V životě našeho Klubu však nebyly jen samé příjemné dny. Mezi zcela výjimečné a zlé události patří ničivé povodně v srpnu 2002, kdy velká část okresu Litoměřice byla jedním velkým jezerem vody, která zničila sbírky Ferdy Ostapenka v Bohušovicích nad Ohří a předsedy Klubu Jindry Berana v Českých Kopistech. Ale i na tuto událost již padá prach zapomenutí. Už v roce 2003 jsme považovali za nejlepší zprávu roku to, že oba začali znovu. Některé kaktusy z Bohušovic nad Ohří přece jen přežily a máme je rozptýlené ve sbírkách našich členů. Jindra už pět let vysévá mnoho porcí semen kaktusů a Ferda už prakticky znovu zaplnil opravený skleník nekaktusovými sukulenty. Tento nejlepší lék na přežití snad nepotřebuje další komentáře.

Do dalších 50 let činnosti vstoupíme malou oslavou jubilea, která se uskuteční v sobotu 14. června 2008 odpoledne u příležitosti závěru naší 46. výstavy K+S v zámeckém skleníku v Libochovicích. Na večerní posezení v rámci této oslavy zveme zájemce ze spřátelených kaktusářských klubů a věříme, že nás nenechají sedět při této oslavě samotné.


Obrázky z výstav v roce 2005 a 2007:

2005

2005

2007

2007

2007

2007


Za KK 5. ZO ČZS Roudnice nad Labem
Mgr. Jan Gratias, jednatel